Varför blir jag så andfådd när jag går?

Jag medicineras för kol men kan knappt gå 20 meter utan att behöva stanna och ta en paus. Vad beror besvären på?

Jag har i flera år haft besvär med andfåddhet vid promenader. Kan gå 15–20 meter innan jag måste stanna och pusta. Efter utredning fick jag remiss till en lungmottagning.

Det hade då konstaterats att jag hade kol. Jag fick luftrörsvidgande inhalatorpulver och var på ultraljudsundersökning för hjärtat samt ben, anklar och fötter och en avancerad undersökning på hjärt-kärlkirurgin.

Har nu märkt en förändring i halsgropen. Den är igenväxt. Äter även mediciner mot högt blodtryck, utan uppföljning på flera år. Vad beror mina besvär på? Vad kan jag göra åt dem?

80-årig kvinna

Doktor Kenneth Ilvall svarar:

Andfåddhet kan bero på att dina lungor har svårt att ventilera och syresätta sig korrekt eftersom det krävs lite mer syre att röra sig än att sitta still. Om man nu konstaterat kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är det viktigt med andningsträning och att man följer upp medicineringen så att den blir så optimal som möjligt. Det smärtar mig då detta inte gjorts.

De undersökningar man utfört syftade bland annat till att utesluta en hjärtsvikt som orsak, vilket – av dina mediciner att döma – verkar kunna föreligga också.

Be att få göra en spirometri

Mitt råd blir att kontakta läkaren, be att få göra en spirometri igen, be att få testa någon av de nya behandlingarna mot kol, en remiss till en astma-/kolsköterska för andningsträning, en genomgång av din medicinering och en kontroll av eventuell hjärtsvikt med hjärtultraljud och uppföljande prover.

Att tvingas lida i onödan för att medicineringen inte är optimerad känns tråkigt!

Kenneth

Skriv till Kenneth

Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin på digitala vårdtjänsten Medicheck. Han svarar också på läsarnas frågor i Hemmets Journal.

När du skriver till honom är det viktigt att du beskriver dina symtom noga. Tänk också på att alla brev och mejl inte kan besvaras. Ett urval av frågorna besvaras i tidningen och publiceras eventuellt också här på hemsidan.

Maila till hj.experter@egmont.se

Skriv ”Fråga doktorn” i ämnesraden. 

Du kan även skicka brev till: Fråga doktorn, Hemmets Journal,  205 07 Malmö 

Alla frågor hanteras med sekretess.

Scroll to Top