• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan jag skriva en framtidsfullmakt som omfattar fler än en?

  Kan jag skriva en framtidsfullmakt som omfattar fler än en?
  Foto: TT

  Jag har en fråga som rör framtidsfullmakt. Kan en framtidsfullmakt utfärdas till mer än en person, till exempel till flera barn? De färdiga formulär som jag sett upptar bara en person. Det finns alltså inget sätt att fylla i om man vill att flera ska omfattas av framtidsfullmakten. Sedan undrar jag också hur man i så fall kan ange att vederbörande ska handla i samförstånd? Kommer de ha likvärdig status i fullmakten, eller måste man ange en turordning? Tack för hjälp och tack också för en intressant spalt!
  Småländskan

  Juristen Arne Larsson svarar:

  I en framtidsfullmakt kan man utse en eller flera personer som fullmaktshavare. Om det finns flera fullmaktshavare så kan fullmaktsgivaren bestämma att dessa ska agera i förening, det vill säga tillsammans, eller var för sig. Det kan också vara flera fullmaktshavare i turordning, det vill säga om den som är fullmaktshavare i första hand inte kan åta sig uppdraget träder nästa fullmaktshavare in istället. Om det är så att de färdiga formulär som finns inte ger möjlighet att ange flera fullmaktshavare så är mitt råd att du anlitar en jurist som hjälper dig att formulera framtidsfullmakten så som du vill ha den.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!