Kan grannen ha duvslag i sitt förråd?

Vi bor en bostadsrättsförening med lägenheter i form av radhus med uteplatser och gemensam gård. En granne har skaffat duvor som flyger lösa. “Duvslaget” är...

Vi bor en bostadsrättsförening med lägenheter i form av radhus med uteplatser och gemensam gård. En granne har skaffat duvor som flyger lösa. “Duvslaget” är lägenhetens uteförråd, som dock inte verkar var ombyggt till duvornas väl.

Fåglarna tas in på kvällen (förrådsdörren stängs). Fåglarna släpps ut på morgonen (förrådsdörren öppnas på morgonen) sedan står dörren öppen under dagen. Om jag nu tar för givet att grannen sökt och fått tillstånd av kommunen för att hålla fjäderfä, hur ska vi grannar då tänka rent hygieniskt? Fågelträck överallt känns ju obehagligare än det katterna gräver ner i våra rabatter.

Duvskådaren

 

Veterinär Erik Lundberg svarar: Generellt gäller att man i en bostadsrättsförening har rätt att hålla sällskapsdjur. De får dock inte störa grannar i större omfattning, till exempel en hund som skäller hela dagarna. Mindre störningar, som en katt i rabatten får man acceptera. Jag vet inte om det finns rättsfall där duvslag har prövats, men tala med er kommun. Ota finns det lokala bestämmelser.

En annan fundering är om uteförrådet som disponeras av medlemmen får brukas som duvslag. Är er bostadsrättsförening ansluten till någon organisation kan ni säkert få hjälp där med att reda ut vilka regler som gäller.

Jordbruksverkets regler med mått och anvisningar för hur ett duvslag ska se ut måste följas. Tillsynen av detta ligger hos länsstyrelsen som bör kontaktas om ni misstänker att duvorna kan fara illa.

Scroll to Top