• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan testamentet skydda oss?

  Min fru och jag har inga gemensamma barn utan bara särkullbarn. Hon har två och själv har jag ett och vi har alla fem ett gott förhållande till varandra.

  Av ett tidigare svar i Hemmets journal förstod vi att särkullbarn har en omgående arvsrätt och för att vi ska kunna bo kvar i vår bostad har vi skrivit ett testamente som bland annat säger att: "Den efterlevande av oss skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap dock med undantag för särkullbarns laglott".

  Är detta ok och är det något annat vi borde göra?

  Lasse och Eva

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar: Era särkullbarn har en ovillkorlig rätt att kräva ut sin laglott, det vill säga halva sitt föräldraarv. Det finns med andra ord ingen möjlighet enligt den nuvarande lagstiftningen att via ett testamente göra dessa helt arvlösa.

  I ert testamente har ni dessutom skrivit in att de ska ha sin laglott, vilket innebär att de inte behöver kräva denna vid dödsfallet. Men är det nu inte er verkliga önskan att barnen ska ha sin laglott utan att den efterlevande istället ska ärva allt, tycker jag inte heller att ni ska göra undantag för deras laglott i skrivningen. Skriver ni in detta kan barnen uppfatta detta som att det är er önskan också rent faktiskt att barnen ska ärva sin laglott omgående.

  Ett testamente ska naturligtvis spegla er faktiska önskan och sedan är det upp till barnen om de vill respektera denna eller inte genom att antingen godkänna denna eller hävda sin laglottsrätt.

  När ni nu känner en oro för att den efterlevande inte ska kunna bo kvar, tycker jag att ni, utifrån era tillgångar, ska räkna ut vad det skulle kosta den efterlevande att betala ut laglotten om någon av er går bort.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!