• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan jag ärva allt efter min farbror?

  När min farbrors hustru avled 1999 bodde de i en mindre hyreslägenhet ute på landet. Han ärvde allt och de sista tio åren har jag hjälpt honom inte bara med att handla i affären, som ligger flera mil bort inne i stan, utan även med att sköta hans ekonomi.

  Han har nu börjat oro sig allt mer över vad som ska hända efter hans död och vill därför gärna skriva ett testamente till min förmån och undrar om jag kan få allt eller bara en del av det han kommer lämna efter sig.

  I min fasters bouppteckning står det att det bara fanns enskild egendom på grund av att de hade skrivit ett äktenskapsförord för en massa år sedan och det saknades också testamente.

  Min farbrors nettoförmögenhet var cirka 150 000 kronor och min fasters var på cirka 50 000 kronor. Idag har hans förmögenhet tack vare en del tursamma placeringar växt och rör sig nu om cirka 400 000 kronor.

  Frågan han nu har är om han kan testamentera allt till mig eller om hans hustrus enda systerbarn också ska få ärva?

  Ombud

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar

  Huvudregeln för barnlösa makar är att när den efterlevande av dem också dör, ska det då varande boet fördelas mellan inte bara den först avlidnes släktarvingar utan även mellan den sist avlidnes arvingar.

  Vanligtvis, när det saknas giftorättsgemenskap, fördelas boet vid den efterlevandes bortgång 50/50.Men i det här fallet var all egendom enskild och då får man se på hur andelsförhållandet var mellan din farbrors och fasters förmögenheter.

  Tillsammans ägde de cirka 200 000 kronor och då din farbrors förmögenhet var på 150 000 kronor, det vill säga 3/4-delar av deras sammanlagda förmögenhet, kommer också 3/4-delar av hans förmögenhet vid hans bortgång anses vara ett arv från honom och resterande 1/4-del ett arv från hans hustru.

  Så om din farbror nu väljer att i ett testamente skriva att du ska ha allt efter honom innebär detta inte allt i dödsboet utan 3/4-delar av detta. Resterande 1/4-del ses som ett arv från hans hustru och då hon inte har skrivit testamente till din förmån, ska arvet efter henne också tillfalla hennes systerbarn.

  Kanske anser du att din farbrors andel skulle vara större eftersom boet har växt betydligt under hans tid som änkling? Men för att man skulle ta hänsyn till förmögenhetstillväxten på ett för dig gynnsamt sätt, hade det krävts att denna förkovran förorsakats av ett tillkommande arv till din farbror eller genom hans förvärvsinkomster och hit räknas inte pension.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!