• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur ska jag tänka kring Waran?

  Jag vill gärna veta hur man ska tänka kring medicinering med Waran. Vid förmaksflimmer ska pk/INR-värdet ligga mellan 2,1 och 3,0.

  Finns det något egenvärde i att ligga mycket nära minimivärdet – att pendla mellan 1,9 och 2,2. Riskerar man att få ytterligare blodproppar med det låga värdet? Och vägs den risken i så fall upp av minskad risk att få en blödning i till exempel hjärnan (om det är så). Om man haft en propp i bland annat tarmen och svår näsblödning hur görs riskavvägning avseende ytterligare blödningar vid dosering av Waran? Mycket tacksam för svar.

  Vetgirig

   

  Doktor Lennart Skoog svarar

  Waran är en av våra allra vanligaste blodförtunnande mediciner och effekten av Waran mäts med ett blodprov som kallas INR. Den som inte har behandling med blodförtunnande läkemedlet Waran har i de flesta fall en normal blodlevringsförmåga och har då ett INR värde på 1,0. Ju högre INR värde desto mera blodförtunnad är man.

  Hur kraftig blodförtunning som önskas bestäms av flera olika skäl. Vissa patienter behöver bara låg blodförtunningseffekt, till exempel de som har behandling mot vanlig blodpropp (venös trombos), har hög ålder (över 85 år) eller av någon anledning har en ökad blödningsrisk från början. Då anser man att ett INR värde mellan 1,8 och 2,4 är tillräckligt.

  Vid förmaksflimmer, som idag är en av de vanligaste orsakerna till behandling med Waran, finns en högre risk för proppbildning. Målet med behandlingen ska då vara att ligga på ett något högre INR värde cirka 2,4.

  Den som har en mekanisk hjärtklaff måste ha ännu högre grad av blodförtunning för att undvika blodproppar och där väljer man att lägga sig på en nivå kring 3,0 Det är nästan omöjligt att alltid, vid varje provtagning ligga exakt på dessa nivåer och därför anger man vilket värde som man helst bör undvika att ligga under.

  Angående din fråga som gäller hur man bör ligga till om man har haft blodpropp och dessutom drabbats av svår näsblödning så väljer läkaren i de flesta fall en blodförtunning med låg effekt, det vill säga att patienten ligger på ett INR värde mellan 1,8–2,4 eftersom det ger tillräcklig proppförebyggande effekt men samtidigt en mindre blödningsrisk. Man önskar aldrig ett värde på lägre än 1,8 då det ger ett klart sämre skydd mot blodproppar men ändå en ökad blödningsrisk.

  Blödningsrisken från näsan kan dessutom ofta minskas genom att en öron-näs-hals läkare bränner de lättblödande blodkärlen.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!