• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Är det något fel på mina njurar?

  Min undran rör ett prov som jag tog på årskontrollen. Allt var bra utom just provet EGFR enligt min läkare. Värdet var 46 och han sa att han inte visste varför, men att det skulle tas om efter två veckor. Skulle kunna tyda på dålig njurfunktion. Jag känner mig inte sjuk och blodtrycket är bra, men nu har jag blivit orolig. Jag tar medicinen Enalapril 10 mg morgon och kväll, Salures 2,5 mg på morgonen och Simvastatin 20 mg på kvällen. Vad innebär detta?

  Else-Britt

   

  Doktor lennart Skoog svarar:

  Värdet som du frågar om är ett prov på din njurfunktion. Njurfunktionen ändras med åldern hos oss alla, men denna försämring drabbar oss olika mycket. Du skriver inte i din fråga hur gammal du är, vilket alltså är av betydelse för tolkningen av värdet på EGFR. Ditt prov visar att du sannolikt har en nedsatt njurfunktionen, men för att vara säker på detta måste man också mäta mängden äggvita i morgonurinen. Du skriver inte om detta är gjort, men annars måste du be din läkare om det. Det är alltså kombinationen av ett för lågt EGFR-värde och förekomst av äggvita i urinen som talar för en nedsatt njurfunktion.

  Om man konstaterar en nedsatt njurfunktion ska en remiss skickas till en njurläkare som får göra en bedömning om lämplig behandling och eventuell ytterligare utredning av orsaken.
  Andra viktiga saker i sammanhanget: Det är viktigt att blodtrycket är välreglerat och det ska inte ligga över 130/80 för att minska risken för ytterligare njurskada. Om man har diabetes är det viktigt att sockernivån ligger så bra den kan. Även för höga blodfetter bör regleras.

  Jag ser att du tar medicinen Enalapril i ganska hög dos. Det är en effektiv blodtrycksmedicin, men kan också som biverkning leda till att värdet på EGFR blir lägre, och därmed kan medicinen påverka njurfunktionen så den blir sämre. Jag skulle i ditt fall prova att sänka dosen av Enalapril, se hur blodtrycket håller sig och eventuellt sätta in en annan medicin för blodtrycket istället. Då kan man avgöra hur mycket Enalapril-medicinen har påverkat EGFR-värdet. Enalapril i rätt dos är faktiskt också bra för njurarna och skyddar dem från onödigt slitage, men som sagt dosen kan också bli för hög.

  Ta gärna med mitt svar till din läkare vid nästa besök så ni kan diskutera vidare vad som behöver utredas härnäst.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!