• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan vi kringgå laglottsregeln?

  Jag har två söner. Den ena är genom förlossningsskada kognitivt handikappad och har en god man som sköter hans ekonomi. Till den andra sonen har jag som gåva överlåtit en helt friköpt fastighet för cirka 30 år sedan. Min fråga är om det finns möjlighet att kringgå laglottsregeln? Jag vill att vår villa skall förbli inom familjen och att vårt barnbarn ska överta detta inklusive lösöre. Tack för svar.

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  När man, som i ditt fall, ger ett av barnen en fastighet utgår lagen från ett antagande om att du egentligen inte vill skapa någon orättvisa mellan dina två barn och att gåvan till din ena son därför borde betraktas som ett förskott på arvet. Detta förskott skulle då sammanläggas med arvet efter dig för att sedan dras av från den gynnade sonens arvslott.

  Men har du däremot uttryckt/föreskrivit att detta inte var ditt syfte med gåvan eller att detta på annat sätt framgår av omständigheterna bryts antagande/presumtionen om förskott. Har du därför till exempel i gåvobrevet sagt att gåvan inte är ett förskott på arv till din son, behöver han heller inte göra någon avräkning på sin lott vid arvskiftet efter dig.

  Om din missgynnade son skulle kunna få ett skydd via det förstärkta laglottsskyddet kan vara osäkert och svårt att bedöma då gåvan skedde för 30 år sedan.

  Men om ni nu vill att ert barnbarn ska ta över er villa inklusive lösöre får detta uttryckas i ett testamente och för att inget i dess lydelse ska kunna misstolkas föreslår jag att du tar hjälp av en familjerättsjurist. Här går det dock inte att undvika/kringgå barnens rätt till sin laglott om de kräver denna.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!