• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Har min fru rätt till halva stugan?

  Jag ligger i skilsmässa och jag och min fru har ett hus tillsammans. Dessutom har vi ett fritidshus som jag har ensam lagfart på. Måste jag dela med mig av detta fritidshus? Eller äger jag det själv? Hon påstår att halva huset är hennes. Kan detta vara riktigt?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  När din hustru säger att halva huset är hennes, kan det vara så att hon menar att hon är så kallad dold samägare i huset, det vill säga att hon med egna pengar betalade hälften vid inköpet och att det var felaktigt att du ensam kom att stå som ägare på lagfarten. Men hon kan också med detta avse att hon vid skilsmässan får anspråk i stugan på samma sätt som i all din övriga giftorättsegendom och som även du får i all hennes egendom.

  Principen i ert äktenskap är i och för sig den att ni var och en äger sin egendom och att den ene därför kan vara mer förmögen än den andre. Vid en skilsmässa får ni dock helt plötsligt anspråk i varandras egendom såvida denna nu inte är så kallas enskild egendom genom äktenskapsförord, arv, gåva eller testamente. Sådan egendom ligger helt utanför bodelningen mellan er.

  Skulle din stuga just vara din enskilda egendom, ska denna således inte ingå i bodelningen mellan dig och din hustru. Är så inte fallet kommer denna på samma sätt som all annan egendom, som ni var och en äger, ingå i bodelningen.

  Men dessförinnan får ni var och en av sin "privata egendom" undanta så mycken egendom så att ens egna skulder täcks. Det är med andra ord var och ens överskott som sammanläggs i bodelningen och skulle det vara så att du är den förmögnare kommer huvudregeln, att man går ur äktenskapet lika förmögna eller fattiga, innebära att du får ersätta henne antingen med pengar eller annat av din egendom för att så skall ske.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!