• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur hindras testamentet att gälla?

  I ett inbördes testamente mellan två barnlösa makar sägs att all kvarlåtenskap, i detta fall 3,5 miljoner nu när den siste av dem har dött, ska tillfalla enbart ett av syskonbarnen. Kan man stoppa detta genom att ingen av de övriga släktingarna sänder tillbaka sitt godkännande av testamentet, vilket boutredningsmannen har bett om.

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Nej, stoppa makarnas testamentesönskan kan ni inte göra genom att låta bli att återsända era godkännanden. Däremot kan ni genom er vägran att godkänna testamentet fördröja att testamentet vinner laga kraft och att din kusin därigenom får vänta på att få ut sitt arv. Säkerligen har boutredningsmannen i sitt brev till er bett om att ni antingen ska godkänna testamentet eller, om ni inte vill detta, istället avge ett skriftligt erkännande av att ni har tagit del av detta med datum för ert undertecknande.

  Om någon av er övriga kusiner nu väljer att inte godkänna testamentet och enbart till boutredningsmannen återsänder sitt erkännande av att ha tagit del av detta, kommer en så kallad klandertid börja löpa på sex månader från den dagen erkännandet ägde rum. Klandrar den "ovillige" sedan inte testamentet vid tingsrätten inom de sex månaderna kommer testamentet ändå vinna lag kraft och därigenom kunna fullföljas.

  Skulle någon av er även neka till att erkänna sig ha tagit del av testamentet kommer boutredningsmannen hos polismyndighetens delgivningscentral begära att denne ska delges via en stämningsmans försorg.

  Det enda sättet att stoppa testamentet att vinna lag kraft är alltså att detta klandras vid tingsrätten och att testamentet på grund av någon ogiltighetsanledning förklaras ogiltigt.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!