• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vilket testamente är giltigt?

  Min man satte år 2011 in 8 000 euro i en utländsk bank och lade sedan bankboken i sitt bankfack tillsammans med ett testamente att hans barn skulle ärva detta.

  I samband med att vi gifte oss följande år skrevs ett äktenskapförord om att våra respektive hus skulle vara enskild egendom och allt annat giftorättsgods. År 2014 skrevs ett testamente om vad barnen skulle ärva.

  Jag anser att vi hade gemensam ekonomi och med undantag av husen allt gemensamt. Har jag nu, när min man har avlidit, rätt till hälften av alla tillgångar/pengar och bil minus begravningskostnader efter att mina tillgångar som inte är min enskilda egendom räknats in? Är det första testamentet giltigt eller bara det sist skrivna?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Nu framgår tyvärr inte av dina rader vad det sista testamentet säger. Men jag utgår från innebörden är att även du ska ärva honom. För att konstatera vad som utgör själva kvarlåtenskapen sker det en bodelning varigenom du ska erhålla hälften såsom din giftorättsandel av din och din makes sammanslagna nettogiftorättsförmögenheter och där det även har tagits hänsyn till begravningskostnaderna. Resterande hälft jämte din makes enskilda egendom är det som sedan utgör själva arvet efter din make och som ska fördelas i enlighet med hans testamente.

  Skulle din make testamenterat mer än hälften av det som betraktas såsom ett arv efter honom har dock hans barn rätt att ändå kräva ut sin laglott, det vill säga hälften av kvarlåtenskapen.

  När det sedan gäller vilket testamente som gäller är huvudprincipen den att det är det sist upprättade testamentet som gäller och att det första förlorar sin giltighet. Men det förekommer att den senaste enbart ses såsom ett komplement till det första och att detta därmed bara förlorar giltighet till de delar det senaste har förordnat om.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!