• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vad ska räknas in i mors dödsbo?

  Först nu vid min mors bouppteckning fick jag veta att hon för två år sedan hade givit min syster sin sommarstuga. I gåvobrevet står det att gåvan inte ska avräknas som förskott på min systers arv. Innebär detta att vi inte ska ta med stugan i boet? Om vi ändå ska det, till vilket värde ska vi då ta hänsyn till? Är det värdet gåvoåret eller det nuvarande värdet? Det finns för övrigt ungefär 400 000 kronor i boet idag.
  Jurist Peter Samuelsson svarar:
  Även om din mor uttryckt att gåvan till din syster inte ska betraktas som ett förskott på hennes arv, det vill säga att förskottsreglerna inte ska till-lämpas, finns det för dig en skyddsregel, det så kallade förstärkta laglottsskyddet, som du troligtvis kan åberopa. Kravet för detta är att gåvan till din syster till sitt syfte är att jämställa med ett testamente och är så fallet har du ett laglottsskydd mot gåvan.

  Jämkningen går till på det sättet att gåvans marknadsvärde per arvskif-tesdagen, och inte vid gåvotillfället, läggs samman med din mors kvarlå-tenskap, varefter man räknar fram din laglott (det vill säga halva ditt morsarv). Förslår inte själva kvarlåtenskapen till att täcka ditt laglottskrav, kan det även bli fråga om att din syster kan tvingas att återbära en del av eller hela gåvan, eller ersättning för dess värde om nu inte särskilda skäl talar mot detta.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!