Är det farligt med chokladcystor på äggstockarna!

Jag har varit hos gynekologen som tog ett ultraljud. Jag hade endometrios och myom samt chokladcystor på äggstockarna. Jag ska opereras inom tre månader. Vad...

Jag har varit hos gynekologen som tog ett ultraljud. Jag hade endometrios och myom samt chokladcystor på äggstockarna. Jag ska opereras inom tre månader. Vad är myom, endometrios och chokladcystor? Är det cancer? Berätta hur en operation går till.
 Jag är bara 46 år och enligt min gynekolog så är jag inte i övergångsåldern, men jag tycker det är konstigt med mensen. Ibland hoppar den över ett par månader och ibland så kommer den oregelbundet med bruna flytningar. Tyder inte det på att jag är i klimakteriet?

Gynekolog Ingrid Emgård svarar:

Först av allt – de förändringar du beskriver att gynekologen sett vid ultraljudsundersökningen handlar inte om cancer. Hade man vid undersökningen haft den minsta misstanke om det, så skulle du redan ha opererats. Misstanke om cancer på äggstockarna tillhör nämligen de tillstånd som kräver mycket snabb handläggning, och då handlar det om kortare väntetid än tre månader.
 Att mensen hoppar och att du får oregelbundna och bruna flytningar kan mycket väl handla om klimakteriet, precis som du själv påpekar. Du är ju också 46 år gammal, vilket inte är en ovanlig ålder för debut av klimakteriebesvär. Men besvär som flytningar och oregelbundna blödningar tillhör även den typ av symtom som hänger samman med såväl myom som endometrios.
 Ett myom är en muskelknuta i livmodern. Själva muskelknutan i sig är godartad men kan variera i storlek och symtombild. Ett myom sitter inte i själva äggstocken, men kan däremot sitta i livmoderväggen i nära anslutning till en äggstock eller till övriga underlivsorgan.
 Endometrios är livmoderslemhinna som sitter utanför själva livmodern, inte sällan i en äggstock. Slemhinnan i en endometrioshärd varierar med menscykeln på samma sätt som slemhinnan i livmodern. Liksom den normala livmoderslemhinnan avstöts i samband med mens kan man få blödningar i endometrioshärdarna. Har det gått en viss tid har det avstötta blödningsmaterialet i endometrioshärden ofta blivit mörk och chokladliknande till färgen, där av det kanske lite underliga namnet chokladcysta.
 Hos en yngre kvinna som kanske har önskemål om ytterligare graviditeter, så avlägsnas vid en operation oftast endast den förändrade vävnaden. Man vill spara så mycket frisk vävnad som möjligt. För din del kommer ingreppet troligtvis att innebära att din gynekolog väljer att istället utvidga ingreppet något och ta bort lite mer vävnad.
 Oftast görs den här typen av operationer i narkos, men det kan också bli aktuellt med ryggbedövning. En metod är att operatören går in i bukhålan genom ett litet snitt i huden i nedre delen av buken, en annan metod är att istället genomföra ingreppet via slidan. Ytterligare en operationsmetod som blir alltmer vanlig är så kallad titthålskirurgi. Vanligen behövs någon eller några dagar på sjukhus i samband med ingreppet, hur lång tid beror på hur operationen förlöpt.
 Jag tycker att det är viktigt att du före operationen ber att få prata med operatören i lugn och ro, för att mer i detalj få svar på hur just din operation kommer att genomföras och följas upp efteråt.

Scroll to Top