“Krypningarna” i benen gör mig sömnlös

Jag är en 57-årig kvinna som sedan några månader lider av att det “pirrar” och “kryper” i mina ben så snart jag lagt mig på...

Jag är en 57-årig kvinna som sedan några månader lider av att det “pirrar” och “kryper” i mina ben så snart jag lagt mig på kvällen. Det är olidligt och har gjort att jag fått allt svårare att sova. Gång på gång måste jag springa upp och gå omkring tills benen blir som vanligt igen.

Vad kan detta bero på? Ska jag söka läkare? Jag lever normalt, rör mig mycket, känner mig annars helt frisk frånsett huvudvärk ibland. Tar inga mediciner utom östrogen mot klimakteriebesvär. Väger väl några kilon för mycket men är inte fetlagd. Gjorde en hälsokontroll för ca 1 1/2 år sedan, då var alla prover bra.

Doktor Helge Löfberg svarar:

Det låter som om du drabbats av en åkomma som på läkarspråk kallas Restless Legs Syndrom, RLS, och i vardagligt tal för rastlösa ben eller “myrkrypningar i benen”. Det är ett obehag som du delar med många andra. Ungefär var tionde svensk anses ha mer eller mindre besvär av rastlösa ben. Typiskt är att krypningarna kommer just när man lagt sig och ska sova eller satt sig ner för att vila. Ibland sticker och bränner det i benen, någon kan uppleva besvären som smärtor. Det ger, som du upptäckt, mycket ofta störd sömn och trötthet dagen efter.

Orsaken till rastlösa ben kan ibland vara brist på järn, vitamin B12 eller folsyra. I några fall beror krypningarna i benen på andra åkommor, t ex diabetes eller hjärtsjukdom. Men oftast hittar man inte någon klar orsak till RLS, även om det är känt att ärftliga faktorer kan spela in. De flesta som drabbas är kvinnor och åkomman är vanligast när man kommit över medelåldern, men den kan även uppträda i yngre år.

Om besvären beror på ett bristtillstånd i kroppen kan de lindras genom att man ger ett tillskott av det saknade ämnet. Men om orsaken är okänd får man söka andra vägar. Det är ofta individuellt hur myrkrypningarna kan lindras. Några blir hjälpta av att försöka massera benen, andra tycker att en rask promenad före läggdags kan minska besvären. I svåra fall kan man i låg dos pröva mediciner som vanligen ges mot Parkinsons sjukdom (t ex Madopark). På senare tid har också ett nytt preparat som kallas dopaminagonist (t ex Sifrol) visat sig ge effekt.

Eftersom du har det så besvärligt med krypningarna i benen tycker jag att du ska söka hos doktorn på vårdcentralen och få kollat dina värden. Visar det sig att orsaken till din RLS är okänd kan du kanske be att få pröva om du kan bli hjälpt av medicinering. Jag rekommenderar dig också att kontakta patientföreningen Restless Legs-Förbundet, Box 82, 631 02 Eskilstuna, tel. 016/51 97 06, där du kan få stöd och hjälp.

Scroll to Top