Är cystan i bröstet helt ofarlig?

Jag är en kvinna på 53 år och är så orolig för mina bröst. Vid min senaste mammografiundersökning fick jag reda på att jag hade...

Jag är en kvinna på 53 år och är så orolig för mina bröst. Vid min senaste mammografiundersökning fick jag reda på att jag hade två cystor i ena bröstet. Inga förkalkningar eller elakartade förändringar. Inget skulle tydligen åtgärdas utan allt var bra, menade doktorn.

För några år sedan hade jag en cysta i det andra bröstet. Då genomgick jag ultraljudsundersökning och de tog prov på vätskan. Allt var bra då. Varför gör de inte samma sak nu? Kan man se på mammografin att det är ofarligt? Jag vågar inte fråga doktorn. Han är så stressad och verkar så besvärad av mina frågor. Kan en cysta i bröstet försvinna av sig själv eller utvecklas till cancer? Jag tar östrogentabletter som heter Indivina.

Gynekolog Ingrid Emgård svarar:

Att det bildas små cystor i brösten är mycket vanligt under hela den period i livet då vi producerar våra kvinnliga könshormoner. Det gäller de år som vi har menstruationer men också flera år därefter eftersom vår hormonutsöndring fortsätter långt efter menopaus. Våra egna hormoner minskar successivt från övergångsåren men tar man som du litet extra östrogen ökar även chansen för att cystbildningstendensen i brösten kvarstår längre. De flesta små välavgränsade, vätskefyllda, enrummiga och jämna bröstcystor kan bedömas med enbart mammografi. Är cystorna större eller finns det den allra minsta avvikelse eller tvekan görs alltid kompletterande undersökningar med ultraljud, provpunktioner och/eller vävnadsprover. Vätskan som sugits ut och prover som tagits skickas sedan till cytolog- eller patologlaboratorium för en mycket noggrann mikroskopisk undersökning. Så var det säkerligen förra gången man fann att du hade en cysta. Provet visade att cystan var helt godartad och någon ytterligare kontroll behövdes sedan inte.

Vid vätskeprov handlar det bara om att få ut tillräcklig mängd vätska för att kunna göra en mikroskopisk bedömning. Hela cystan tas inte bort. Det betyder att man förra gången fortfarande skulle kunnat se cystan om man efter punktionen gjort en ny ultraljudsundersökning eller mammografi. Men borta var den vid den här senaste mammografin. Den hade alltså spontant försvunnit.

Den här gången kunde man direkt vid mammografin konstatera att allt var bra. Inte ens någon återbesökstid för kontroll behövdes. Bådadera innebär att du kan släppa din oro och alla dina funderingar på cancer. Och precis detsamma som förra gången kommer säkerligen att hända nu nästa gång du undersöks kommer inte heller någon rest av de här två cystorna att kunna återfinnas.

Scroll to Top