• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur ska vi kunna hjälpa vår dotter på bästa sätt?

  Var det rätt av socialnämnden att frånta vår dotter 45 000 kr av summa 75 000 kr på en insatt kapitalförsäkring som skulle utgå fr om hennes 60-årsdag? Hon har socialbidrag och därför betraktades pengarna som en tillgång. Enligt min mening var pengarna en gåva för framtiden.

  Hon är ogift, har inga barn, har haft diverse arbeten efter studier men har inte stannat någon längre tid och är nu arbetslös sedan fyra år. Hennes läkare föreslog förtidspension, vilket hon inte antog. Jag tror inte hon kommer att få något jobb i framtiden. Och nu är vi i en situation där vi vill fördela pengar till barn och barnbarn, även till henne, men finner ingen utväg som tryggar hennes framtid när inte vi finns kvar och kan stötta henne.

  Vilken möjlighet finns att hjälpa henne genom försäkringar eller annat? Eller är det så att vi lika gärna kan gå till socialen och lämna pengarna direkt?
  Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:
  Det är inte svårt att förstå din/er omsorg om er ena dotter, som nu tydligen är arbetslös sedan flera år tillbaks. Du skriver att hon har erbjudits förtidspension av sin läkare men ingenting om skälen till att hon inte ansökte om pension. Det är möjligt att du har rätt i din bedömning att det kommer att vara svårt för dottern att få arbete också framöver. Tydligen är hennes sjukkassa och/ eller arbetslöshetsersättning så låg att hon måste få kompletterande socialbidrag. Hur ni bäst ska förfara framöver är naturligtvis mycket avhängigt av hur gammal dottern är och hur långt kvar hon har till egen ålderspension. Du skriver heller ingenting om hur gamla du och din man är som ger en ledtråd om hur länge ni mänskligt att döma har möjlighet att hjälpa och bistå era barn under er livstid.

  Du uppger att socialnämnden "fråntog" din dotter 45 000 kr, men ingenting om i vilket sammanhang. Det är naturligtvis inte möjligt för någon inom socialtjänsten att ta pengar från din dotter eller någon annan, men det är troligen så att man räknat de pengarna som en tillgång i något sammanhang och därmed inte gett henne bidrag eller reducerat bidraget med hänsyn till denna tillgång. Naturligtvis har ni möjlighet så länge ni lever att ge er dotter skäliga gåvor t ex vinterkappa och skor utan att socialtjänsten på något sätt misstycker till det. Att få socialbidrag innebär ju att alla andra möjligheter till skälig försörjning är uttömda. Ibland kan socialbidrag utgå som förskott i väntan på andra tillgångar, t ex innestående lön. Om ni regelbundet ger ekonomiskt stöd till er dotter, och detta är känt av socialförvaltningen, så kommer hennes socialbidrag att reduceras. Naturligtvis kan ni prata med en banktjänsteman om och hur ni vill att ett ekonomiskt stöd till dottern kan utformas. Hur det än kommer att se ut så kan det aldrig utgå vid sidan om socialbidraget utan att detta kommer att betraktas som "bedrägeri" om informationen undanhålls socialnämnden. Jag förstår er önskan att vara till stöd och hjälp. Men nog finns det väl också en glädje i att kunna vara det och samtidigt reducera dotterns socialhjälpsberoende. Lycka till med en bra och acceptabel lösning på "problemet".
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!