• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur ska jag klara mig på bara min pension?

  Vi är ett gift pensionerat par utan större besparingar. Det enda vi har är de 30.000 kr jag har på banken och försäkringar som ska täcka begravningskostnaderna.

  Jag funderar så över hur det ska gå om min make går bort. Jag är född 1931 och har minimal pension, brutto 5.919 kr och netto 4.702 kr. Vi har en lägenhet på 70 kvm med en hyra på 4.220 kr. Hur ska jag klara mig om jag blir ensam?

  Sedan tillkommer kostnader för telefon, el och divere andra nödvändiga utgifter som t.ex. mat. Om jag ska klara mig måste jag få något bidrag. Frågan är hur stort bostadsbidrag jag kan få.

  Min make har högre pension, brutto 11.949 kr och efter skatt 8.420 kr. Kan jag få någon del av hans pension om han går bort? Jag vill också veta vad existensminimum innebär i pengar?

  Jag och min make var för länge sedan tidigare gifta och har vuxna barn på var sitt håll. Hemmet består till största delen av mina ägodelar. Vad händer om min man går bort? Kan hans barn göra anspråk på mina pengar på banken?
  Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:
  Du skriver att ni för länge sedan varit gifta tidigare och jag förutsätter därför att ni var gifta med varandra vid utgången av år 1989. Kvinnor födda 1929 eller tidigare får vid makens bortgång 40 procent av hans ATP. För kvinnor födda senare, fram till 1944, gäller vissa övergångsregler.

  Du som är född 1931 får, om du överlever din man, pension efter honom med ett belopp som motsvarar 40 procent av hans ATP intjänad fram t.o.m. 1989. Om ni är relativt jämngamla så innebär det att han har de flesta intjänande åren före l990. Dessutom kommer du som ensamstående att få folkpensionen höjd med drygt 500 kr i månaden. Enligt försäkringskassan behöver du inte ens ansöka om pension efter din man, utan när de får in anmälan om dödsfallet så räknar de ut din nya pension. Månaden efter dödsfallet får du således automatiskt den pension som du är berättigad till. När du vet hur stor din pension blir kan du förhöra dig om eventuell möjlighet till reducerat bostadsbidrag. Förmodligen kommer du med din nya pension att vara ett "gränsfall", men du skall självklart undersöka saken.

  Vad du och din man kan göra - för att trygga för varandra vid den enes dödsfall - är att så fort som möjligt upprätta ett inbördes testamente, eftersom ni inte har gemensamma barn utan bara s.k. särkullbarn. Barn till den avlidne har då rätten att få ut sin laglott, d.v.s. hälften av arvslotten men inte mera. Dessutom finns en regel som ger efterlevande make rätt att efter bodelning och arvskifte alltid erhålla minst fyra basbelopp (ett basbelopp är f.n. 36.600 kr). Jag hoppas att du framöver inte behöver känna dig så orolig eller grubblande över framtiden.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!