• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Har jag rätt till mer pengar från försäkringskassan?

  För några år sedan minskade försäkringskassan min pension med 510 kr eftersom min hustru arbetade. Hon har varit långtidssjukskriven i två år och har nu fått förtidspension. Hon blir 65 år i september nästa år. Sjukskrivningen är anmäld som arbetsskada, p.g.a. förslitning i axlarna, vilket hon även blivit opererad för.

   Har jag någon rätt att få tillbaka några pengar nu när hustrun inte längre arbetar? Vad är det för regler som gäller? Vi har ju förlorat en hel del pengar under dessa år. Min hustru får dålig pension i och med att hon varit hemmafru och haft hand om fem barn.
  Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:
  Det är helt riktigt att din folkpension reducerades med 510 kr den 1/1 1996. Detta skedde dock inte p.g.a. att din hustru arbetade utan skälet var att du då, liksom nu, var en gift pensionär. Oberoende av om du vid årsskiftet 95/96 var gift med en höginkomsttagare, en arbetslös eller en annan pensionär, så minskade pensionen med nämnda belopp. Det finns således inga pengar att få vare sig retroaktivt eller framgent p.g.a. att din hustru nu är förtidspensionerad.

  Du skriver att din hustru har en låg pension, eftersom hon varit hemma och passat barn under många år. Personer som har en låg ATP ska naturligtvis ansöka om pensionstillskott som komplement till folkpensionen, vilket troligen redan är gjort. Du nämner inga belopp angående era pensioner men det finns kanske skäl att också ansöka om bostadsbidrag, om ni ännu inte gjort det. Du undrade också vilka regler som gäller. Idag får en ogift pensionär med full folkpension 2.745 kr/mån och en motsvarande gift pensionär får 2.211 kr/mån.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!