Finns ingen behandling mot njurvärk?

Jag är en 83-årig kvinna som har ont i höger sida av ryggen vid midjan. Det är ingen hård värk, en del dagar känner jag...

Jag är en 83-årig kvinna som har ont i höger sida av ryggen vid midjan. Det är ingen hård värk, en del dagar känner jag inget. Läkaren som jag sökte sa att det är njurbäckeninflammation. Men urinprovet visade ingenting. Jag sökte för samma sak 1998. Bör det inte ges någon behandling mot detta? Om det skulle bli mera ont rekommenderade doktorn Alvedon. Ibland känner jag också smärtor nere i ljumsken.

Jag tar en kvarts Albyl Minor för att motverka blodproppar. Dessa tabletter har jag tagit sedan 1991. Kan det ha något med njuren att göra? Känner mig för övrigt frisk, har inga problem med hjärtat vad jag vet. Hoppas jag kan få ett råd.

Doktor Helge Löfberg svarar:

Det är riktigt att njuren sitter i “flanken” nedanför revbenen på ryggsidan djupt inne där ryggen så att säga möter magen. Den går normalt inte att känna. Men om njuren är förstorad, irriterad av inflammation, sten eller något annat så ömmar den och känns inne i mjukdelarna. Akut njurbäckeninflammation brukar också ge feber och sjukdomskänsla. Doktorn ställer diagnos genom att undersöka ryggen och magen och analysera olika blod- och urinprov. Förr gjordes njurröntgen med kontrast för att kontrollera njuren men det har i dag ofta ersatts med ultraljud som är skonsammare och enklare för patienten.

En njurbäckeninflammation orsakas av bakterier och bör, om diagnosen är säker, behandlas med antibiotika. Njursten som kan ge såväl stora som små smärtor behandlas bäst med smärtstillande medel och bör kontrolleras efteråt. När stenen passerar genom urinledaren ner till urinblåsan så brukar smärtorna stråla ner mot underlivet.

En njursjukdom syns inte alltid i ett blodprov eftersom den andra friska njuren kan ta över och maskera att den ena njuren inte fungerar. Även urinproven behöver ibland kontrolleras flera gånger. Jag rekommenderar dig att söka doktorn igen för en ny undersökning om du inte känner dig frisk.

Din medicinering med Albyl Minor för att förebygga blodpropp kan knappast skada njurarna så den behandlingen kan du fortsätta med.

Scroll to Top