• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Anlägga en äng – så här gör du

  Tänk att ett litet frö från en vild ängsblomma kan ligga och vila och vänta i jorden. Och när vi ger det rätt förutsättningar gror det och blir en blomma! Här kan du läsa om hur man anlägger en blomsteräng. Visst är det något poetiskt över att vildblommorna behöver den magraste, torftigaste jorden för att kunna växa och frodas!

  Anlägga en äng – så här gör du
  En vildäng är verkligen tacksam. Förutom att den blir vacker är det en verklig fjärilsmagnet. Foto: Eva Olsson

  Det kan ta några år innan vildängen visar sin bästa sida, men det är väl värt väntan. Blomsterprakten när ängen står i full blom är helt fantastisk, och dessutom söker sig nyttiga insekter som humlor och vackra fjärilar dit i massor.

  När man tänker på en vildäng tänker man kanske främst på en stor yta med böljande växter, men det går faktiskt att göra en liten miniäng på bara några kvadrat-meter om utrymmet är begränsat. Även en liten plätt med vildblommor blir vacker och lockar till sig insekter som gör stor nytta i den övriga trädgården.

  Om du anlägger en äng kan det dyka upp spännande överraskningar i form av växter du inte själv sått. Har det tidigare varit en äng på platsen eller i närheten finns ofta frön kvar i jorden. De kan ligga vilande där mycket länge och inte starta sin växtprocess förrän förutsättningarna blir de rätta.

  En fjäril av arten guldvinge besöker en rölleka.

  Aklejor sprider sig kraftigt när de trivs.

  Fjärilar på en vacker sommaräng är verkligen en skön syn. Nässelfjärilen är bara en bland många besökare.

  Den gammaldags lien är lika vacker som prästkragarna.

  Gullvivor hör till ängens vårblommande skönheter.

  Tänk på detta när du anlägger din äng

  Jorden ska vara mager. Åkerjord bör inte användas eftersom den är för näringsrik och innehåller mycket frön och rötter av ogräs. 

  Det bästa är att anlägga en äng på en plats där jorden redan är mager. Börja med att luckra upp jorden och rensa bort allt ogräs som kommer upp under minst ett par veckor. 

  Ett annat alternativ är att gräva bort översta lagret av befintlig jord och lägga på
  ett tjockt lager näringsfattig jord. Då får man också bort en del ogräs. Man kan ytterligare hindra ogräset med en fiberduk under lagret av näringsfattig jord.

  Det geografiska läget samt om platsen är öppen, i skugga eller vid vatten har betydelse när man ska välja vilka fröer eller plantor som är bäst lämpade. Vissa växter vill ha fuktigare mark medan andra vill ha torrare.

  Man kan antingen så frön eller köpa plantor. Det finns färdiga ängsfröblandningar för olika ängstyper. Det finns även färdiga ängsmattor med fröer som bara är att rulla ut. 

  Den bästa tiden att så en blomsteräng med vildblommor är under hösten, men det går även bra tidigt på våren. Vid sådd under försommar måste man oftast vattna om det blir torr väderlek, och vid de varma sommarmånaderna bör man undvika sådd. 

  Vid frösådd gäller det att se till att fröna inte hamnar för djupt. De ska endast myllas ned lätt och sedan plattas jorden till med en spade. 

  Att plocka en bukett med vackra ängsblommor som lupiner, prästkragar och bockrot är verkligen härligt. Lupinen sprider sig dock väldigt lätt och kan konkurrera ut andra blommor.

  Det är viktigt att slipa lien så att det går snabbt och lätt att slå.

  Citronfjärilen syns ofta fladdrande över blomsterängen.

  Klöver är en klassisk och väldoftande ängsblomma.

  Styvmorsviol kan snabbt breda ut sig till en stor matta på ängen.

  Så tar du hand om din äng

  Slå vildängen med lie varje år i slutet av sommaren när blomningen är över och växterna gått i frö. Det går också att använda sig av en grästrimmer eller röjsåg. Är det en liten yta kan den klippas med till exempel en häcksax.

  Räfsa ihop klippet först när växterna släppt sina frön. 

  Det är viktigt att ta bort det klippta, annars kan det bli till oönskad näring i jorden. 

  Förgätmigej vill inte ha för torr jord.

  Midsommarblomster trivs i ängar med mer fuktig mark.

  Fuktig till blöt jord – här trivs vi

  • Smörboll
  • Läkevänderot
  • Rödblära 
  • Kabbleka
  • Ängsvädd 
  • Midsommarblomster 
  • Förgätmigej
  • Brunört 
  • Fackelblomster
  • Videört

  Smörblommor färgar blomsterängen guldgul.

  Blåklinten brukar blomma lagom till midsommar.

  Torr till normalfuktig jord – här trivs vi

  • Gullviva 
  • Rölleka 
  • Blåklint 
  • Styvmorsviol
  • Akleja
  • Klöver
  • Prästkrage 
  • Smörblomma
  • Blåklocka
  • Johannesört
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!