Välgörenhet

 • Kvinna till Kvinna

  Kvinna till Kvinna är en organisation som stödjer kvinnor i krigs- och konfliktområden. Man samarbetar med lokala kvinnoorganisationer som arbetar för fred och återuppbyggnad.

 • Kristna Fredsrörelsen

  Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som verkar för rättvisa, fred, nedrustning och ett samhälle utan våld. Kristna Fredsrörelsen bildades 1919 och är idag Sveriges näst största fredsrörelse med omkring 2 500 medlemmar.

 • ECPAT Sverige

  ECPAT är en organisation som arbetar för att barn inte ska utnyttjas i sexhandel. ECPAT arbetar för att förebygga och stoppa barnpornografi, trafficking och barnsexturism.

 • Hjärnfonden

  Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som finansierar forskning och information om hjärnsjukdomar och skador på hjärnan.

 • Stiftelsen Stella

  Stiftelsen Stella driver ett mentorprogram för unga tjejer och erbjuder dem att under ett år få träffa en vuxen mentor två gånger i månaden för samtal om allt viktigt och oviktigt i livet.

 • Individuell Människohjälp, IM

  Individuell Människohjälp, IM, är en svensk biståndsorganisation som arbetar med att bekämpa fattigdom och utanförskap.

 • Verles gammelskog. Foto: Jukka Lausmaa

  Ett klick för skogen

  Ett klick för skogen är en stiftelse som samlar in pengar via internet för att köpa upp och bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.

 • Stiftelsen Livslust

  Stiftelsen Livslust driver en yrkesskola i Lettland för föräldralösa och andra utsatta ungdomar. Genom att erbjuda trygghet, social rehabilitering och en yrkesutbildning vill man ge dessa ungdomar en framtidstro och förutsättningar för ett bättre liv.

 • Hoppets Stjärna

  Hoppets Stjärna är en svensk biståndsorganisation som tillsammans med faddrar och givare hjälper barn i tredje världen och Östeuropa med skolgång, mat och hälsovård. Ett av Hoppets Stjärnas största mottagarländer är Haiti där man nu bistår i katastrofarbetet och återuppbyggnaden.

 • Tips på gåvor till Alla hjärtans dag

  Här är tips på gåvor som även kommer behövande människor i vår värld till glädje. Gåvorna kan beställa direkt hos de ideella organisationerna.

 • Foto: WaterAid

  WaterAid

  WaterAid är en av världens största biståndsorganisationer för vatten och sanitet till världens fattiga. WaterAid förser människor med rent vatten, toaletter och kunskap i hygien samt arbetar för att få makthavare i både fattiga och rika länder att ta vatten och sanitetsfrågor på allvar.

 • Friends

  Friends är Sveriges största organisation som arbetar mot mobbning. Friends hjälper skolor, förskolor och idrottsföreningar att få igång långsiktiga arbeten mot mobbning och kränkande behandling.

Scroll to Top