Nya hjälpmedel gör livet lättare för diabetiker: “Alla borde få tillgång”

Nya insulin och läkemedel samt bättre sätt att mäta blodsocker och smarta insulinpumpar gör livet lättare för diabetiker. – Alla med typ 1-diabetes borde få tillgång till de nya tekniska hjälpmedlen, säger överläkare Anastasia Katsarou.

Utvecklingen går fort nu när det gäller diabetes.

– Hjälpmedlen blir allt bättre och underlättar vardagen. Jag vet att många med typ 1-diabetes har fått ett bättre liv med den nya tekniken, så länge det inte kommer ett botemedel, säger Anastasia Katsarou, överläkare på Endokrinologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus Malmö.

Vem som helst kan drabbas av diabetes typ 1, en sjukdom som påverkar hela ens liv. Och den har blivit allt vanligare på senare år.

– Typ 1-diabetes är en mycket allvarlig sjukdom som vanligen debuterar i barndomen eller tonåren, men man kan även drabbas som vuxen. Senaste studierna har visat att det blir allt vanligare att diagnostisera typ 1-diabetes bland personer som är äldre än 50 år.

Anastasia Katsarou, överläkare på Endokrinologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus Malmö. Foto: Privat

Mat och motion är viktigt

Vid typ 1-diabetes har den egna insulinproduktionen upphört. När den är borta är den borta för alltid. Utan insulin kan kroppens celler inte ta upp socker från blodet. Efter bara några dagar eller veckor slutar cellerna och därmed kroppen att fungera. Därför måste insulin tillföras utifrån, antingen via en insulinpenna eller insulinpump.

Med den nya tekniken blir det enklare att leva för en person med typ 1-diabetes.


LÄS ÄVEN: En knapp på armen hjälper diabetessjuka Stella: “Livet har förändrats helt”


Forskning visar att användningen av insulinpump och tillgång till kontinuerlig glukosmätning CGM/FGM har revolutionerat diabetesvården.

– Har man diabetes bör man tänka på vad man äter och att röra på sig. Det gäller ju alla människor, CGM-sensorn och insulinpumpen kan ses som en autopilot som underlättar livet och förbättrar livskvaliteten eftersom de tar en viss del av bördan från diabetikern. Det är vetenskapligt bevisat att behandling med en insulinpump eller användning av en kontinuerlig insulintillförsel ger bättre glukoskontroll och bättre HbA1c (långtidssocker). Det ger mindre risk för komplikationer senare i livet.

På sikt minskar en jämnare blodsockernivå risken för följdsjukdomar i exempelvis hjärta och kärl, ögon, fötter och njurar.

– Egenvård är jätteviktigt, alla med typ 1-diabetes borde få tillgång till de nya tekniska hjälpmedlen för att få bättre resultat och livskvalitet, säger Anastasia Katsarou.

Fotnot: CGM/FGM är mått på blodsocker.

Den nya pumpen gör vardagen enklare för diabetiker.

Med pumpen får du större frihet

Med den nya moderna slanglösa insulinpumpen slipper diabetiker dagliga injektioner och slangproblem. Poden är en pump som fästs på kroppen, oftast på överarmen eller magen. Den är kopplad till en trådlös handenhet som liknar en mobil där diabetiker enkelt kan anpassa sina insulindoser utan dagliga injektioner.

Den ger oavbruten insulintillförsel under tre dygn. Dessutom är slangproblemen borta och risken att trassla in sig i slangen eller fastna i saker. Poden som är vattentät ger en större frihet, man kan sporta, bada och duscha och röra sig fritt och klä sig som man vill. Metoden heter Omnipod DASH och passar både barn och vuxna och har blivit mycket uppskattad av både patienter och läkare.

– Det finns många vetenskapliga bevis för att kontinuerlig insulintillförsel leder till bättre glukoskontroll och bättre långtidssocker. Det innebär också att patienten får mer livskvalitet. Den slanglösa pumpen gör livet lättare för patienten. Framför allt om man vill motionera och vara aktiv, säger Anastasia Katsarou, överläkare i diabetes och endokrinologi i Malmö.

Insulinpumpen fästes lätt på huden. Foto: Christel Lind

Vanligt med diabetes i Sverige

I Sverige lever omkring 50 000 personer med diabetes typ 1, varav 8 000 barn. För hundra år sedan var dödligheten hundra procent.

År 1921 lyckades den kanadensiske forskaren Frederick G Branting med kollegor för första gången framställa insulin för behandling. Fortfarande går sjukdomen inte att bota men tack vare insulinet går den att behandla.


LÄS ÄVEN: Diabeteshundarna vakar ständigt över Annika: “De räddar mitt liv varje dag”


Varför man drabbas vet ingen än. Forskarna tror att det beror på en autoimmun reaktion, att cellerna angrips av kroppens eget immunförsvar. Det är oklart varför det händer, men en kombination av ärftlighet och yttre faktorer som virusinfektion, stress eller kemikalier tros vara orsaken.

Från att ha varit en sällsynt sjukdom i början av 1980-talet har Sverige idag den näst högsta förekomsten av typ 1-diabetes i världen. Varför vet forskarna ännu inte.

Insulin är livsviktigt

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockret i kroppen så att det ligger på en stabil nivå.

Insulin är livsviktigt för att socker i blodet ska kunna komma in i kroppens celler och ge dem energi.

Den första insulinpumpen – en tegelsten

Den första bärbara insulinpumpen var känd som ”The blue brick” och designades av den amerikanske uppfinnaren Dean Kamen 1978.

De tidiga modellerna krävde skruvmejsel för att justera doserna och de insulinberoende tyckte inte att det åbäkiga instrumentet gjorde livet smidigare än sprutor.

Källor: Diabetesförbundet, Diabetesportalen, 1177 Vårdguiden

Scroll to Top