Här är alla vaccin du behöver: Läkaren tipsar

Vaccinationer ger ett bra skydd mot sjukdomar. Men med åren avtar det skyddet. Har du koll på vilka vaccin du behöver fylla på? Här är en påminnelse!

Med pandemin har medvetenheten kring vaccinationer ökat. Men som vuxen kan det vara lätt att missa att vaccinationerna man fick som barn behöver fyllas på. I Sverige har vi ett starkt skydd mot många allvarliga sjukdomar tack vare det nationella vaccinprogrammet som följer oss sedan barnsben. Det gör att sjukdomar som tuberkulos, difteri och polio är ovanliga i vårt land.

Men för vuxna finns det sedan ingen automatisk återkoppling om vaccinationerna.

– Som vuxen måste du själv ha god koll på dina vaccinationer och när det är dags att fylla på en dos. Vi tappar immunitet genom livet och att missa en påfyllnadsdos kan vara livshotande, säger Johanna Rubin, läkare vid Folkhälsomyndigheten.

I Sverige har vi vaccinerat oss sedan 1950-talet och 2013 infördes ett nationellt register vid Folkhälsomyndigheten. Det gäller för alla de vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för personer upp till 18 år och för vaccination mot covid 19.

– Att missa en påfyllnadsdos kan vara livshotande, säger Johanna Rubin, läkare vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Privat

Ny vaccindos efter 20 år

I det svenska vaccinationsprogrammet för barn ingår vaccin mot bakteriesjukdomarna difteri och stelkramp. Har det gått mer än 20 år sedan du fick din senaste vaccination rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos. För till skillnad från smittkoppor kommer vi aldrig kunna utrota stelkramp, som är en mycket allvarlig sårinfektion och som sprider sig via jord och gödsel. Obehandlad kan infektionen leda till döden och den kräver intensivvård.

– Många äldre kvinnor som tycker om att jobba i trädgården är en riskgrupp. Stelkrampsbakterien finns i jord och det enda säkra skyddet är vaccination. Äldre män har oftast ett något bättre skydd av vaccin de fått under värnplikten men är det mer än 20 år sedan är det dags att fylla på med en dos, säger Johanna Rubin.


LÄS ÄVEN: Ge dig själv en bra start på dagen – och få starkare immunförsvar på köpet


Sedan december 2022 ingår vaccination mot lunginflammation i det nationella programmet och är därmed kostnadsfritt för personer som är 75 år. Därutöver rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla som är över 65 år och äldre att vaccinera sig. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation.

– Det nya är att vaccination mot pneumokocker blir ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper och för personer som fyller 75 år och med start för personer födda 1947. Om vaccinationen inte genomförs under det året man är 75 år har man rätt till en kostnadsfri vaccination vid ett senare tillfälle, säger Johanna Rubin.

Sedan finns det även en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att ta influensavaccinet varje år om du tillhör en riskgrupp eller är 65 år och äldre.

Kan vara bra att överväga TBE-vaccin

Folkhälsomyndigheten ger även nya råd om covidvaccin för äldre. För de som är 65 till 79 år och för yngre med riskfaktorer rekommenderas en dos per år. För de som fyllt 80 år och äldre på särskilda boenden rekommenderas en spruta på våren och en på hösten.

– Vi har tittat på studier och ser att en påfyllnadsdos håller i minst sex månader och enligt flera studier minst 12 månader. För de som är mellan 65 och 79 år rekommenderas en påfyllnadsdos på hösten men det går även att få en dos på våren om man så vill, den finns tillgänglig och det är bara att säga till, säger Johanna Rubin.

Ett vaccin som inte finns med i det allmänna vaccinationsprogrammet, eller i nationella rekommendationer för personer upp till 18 år är det mot virussjukdomen TBE.

– Det är ändå ett vaccin som det är bra att fundera över om du behöver om du ofta rör dig i skog och mark där risken för fästingar är hög. Då kan det vara bra att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation, TBE, säger Johanna Rubin.

Folkhälsomyndigheten utreder för tillfället ändringar och tillägg av nationella vaccinationsprogram.

– Målet med utredningen är att utvärdera vilken vaccinationsstrategi som kan minska sjukdomsbördan av bältros.

Vi undersöker allmän vaccination av barn eller ungdomar mot vattkoppor och vaccination av äldre mot bältros.

Vaccin mot bältros kan ges till alla som är över 50 år. Alla som haft vattkoppor kan få bältros då vattkoppsviruset finns vilande i kroppen och kan återaktiveras. Det finns två vacciner mot bältros.

Sedan 2013 finns Zostavax och sedan 2020 finns även ett nytt bältrosvaccin, Shingrix.

Inget vaccinationsprogram för vuxna

För närvarande finns endast ett allmänt vaccinationsprogram och det gäller för barn upp till 18 års ålder.

– Det skulle kunna underlätta om även vaccinationer för vuxna kunde sammanställas i ett program, men det finns för närvarande inte ett sådant. Som vuxen behöver vi själva ha koll på vilka vaccin vi behöver, liksom vi behöver ta ansvar för andra läkemedel som vi behöver, säger Johanna Rubin.


LÄS ÄVEN: Margits svåra symtom var vitaminbrist: ”Man kan lätt känna sig ensam när vården vet så lite”


Vilken typ av vaccination du behöver när du ska resa utomlands varierar. Om du går till en vaccinationsmottagning vet de som arbetar där vad du kan behöva för vaccin beroende på vart du reser.

– Då kan det vara bra att på samma gång kolla upp och fylla på med vaccin om man är försenad med påfyllnadsdos. Många sjukdomar sprids inte i så hög grad i Sverige men om du åker utomlands kan faran vara större.

Så får du koll på dina vaccin

  • Om du vill ta reda på vilka vaccinationer du tidigare fått och inte har sparat någon egen vaccinationsbok eller dokumentation kan du försöka leta upp journalen på de ställen där du blivit vaccinerad.
  • På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du se vilka vaccinationer som rekommenderats från den tid då du föddes. Är du född och uppvuxen i Sverige har du troligen fått de vaccin som står där.
  • Vänd dig till din vårdcentral eller vaccinationsmottagning och be om råd vad du kan behöva för vaccin.
  • Spara alltid dina vaccinationsbevis och andra doku-ment som du får efter en vaccination noggrant på en och samma plats.

Källor: Folkhälsomyndigheten, vaccindirekt.se

Om du vill veta mer

Det nationella vaccinationsregistret är ett hälsodataregister som används för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer. Rapporteringen dit är obligatorisk för den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Du hittar mer information på www.folkhalsomyndigheten.se


LÄS ÄVEN: Pigga pensionärer har 4 saker gemensamt: Så här håller de sig friska


Scroll to Top