Doktorn: Rädslan kan lindras och försvinna

Camilla Blomstersjö är sjukhustandläkare vid Sjukhustandvården i Helsingborg. Hon är specialutbildad på behandling av tandvårdsrädsla och den som befriat Cecilia Kronkvist från hennes livslånga tandvårdsskräck....

Doktorn: Rädslan kan lindras och försvinnaCamilla Blomstersjö är sjukhustandläkare vid Sjukhustandvården i Helsingborg. Hon är specialutbildad på behandling av tandvårdsrädsla och den som befriat Cecilia Kronkvist från hennes livslånga tandvårdsskräck.

Hur vanligt är det att folk är rädda för tandläkaren?
– Det är väldigt vanligt, människor i allmänhet brukar inte tycka om att gå till tandläkaren. Runt hälften av alla vuxna säger sig känna obehag och vara rädda. Fem procent har så extremt stor rädsla att de helt undviker att gå till tandläkare och inte får den behandling de behöver. Idag säger vi hellre tandvårdsrädsla än tandläkarrädsla för det är ju vad det handlar om.

Vad är det som händer?
– När man blir rädd pumpas en massa stresshormoner ut i blodet. Det gör att man andas snabbare, musklerna spänns, pulsen ökar, hjärtat slår hårdare, magen blir orolig, man kallsvettas i händerna och många andra stressymtom. Det här är en naturlig överlevnadsreaktion och kvarlevor från vår stenålderstid när det var viktigt att kroppen skulle vara beredd på att slåss eller fly. Hos tandläkaren är den inte logisk och även om man förnuftsmässigt vet detta är det svårt att kontrollera en så svår fobi.

Var kommer den här rädslan ifrån?
– Vanligast är att man upplevt något traumatiskt i barndomen. För en del kan det räcka med någon enstaka skrämmande upplevelse, som kan ha förstärkts av att man var ett otryggt barn. Många är också rädda för att få något i munnen, att tappa kontrollen. Det är ju inte alltid heller så lätt att muntligt uttrycka åsikter under behandlingen. Det är också vanligt att föräldrar överför sin rädsla på barnen, vilket kan leda till att barnet har en skräck för tandläkarbehandling utan att egentligen veta varför.

Möter du tandvårdsrädda patienter i alla åldrar?
– Javisst, våra patienter är mellan 20 och 75 år.

Vilka är det som kommer till dig?
– Sjukhustandvården är en remissinstans. De extremt tandvårdsrädda patienterna har en sådan skräck att de hellre söker sig till sin läkare istället för till en tandläkare. Det här är patienter som lätt kan hamna i en ond spiral. De skäms så mycket för sin dåliga tandstatus att de isolerar sig socialt. Det leder till att man inte mår bra psykiskt och att då ta sig till en tandläkare känns svårt .

Vad ska jag göra om jag är rädd för att gå till tandläkaren, men märker att tänderna blir allt sämre?
– I alla landsting och kommuner finns det tandläkarteam som arbetar just med att ta hand om tandvårdsrädda. Det finns också speciella tandvårdsenheter, som kan hjälpa till med att behandla själva rädslan/fobin. Idag finns särskilt stöd i flera landsting för den som är extremt tandvårdsrädd. Kostnaderna omfattas av högkostnadsskyddet och även delar av den efterföljande tandvården.

Vad gör du när du får en extremt rädd patient?
– Vid första besöket samtalar vi om patientens behov och önskemål. Vi har möjlighet att behandla under narkos eller med lugnande medel eller lustgas. Men det är ju inte ett sätt att ta itu med sin rädsla och patienten måste betala detta själv.

Hur blir man av med sin rädsla?
– Viktigast är att patienten känner att vi samarbetar och att behandlingen får ta den tid det tar. Vid första besöket får de fylla i ett frågeformulär där de kryssar för sitt svar på frågor om hur de känner sig när de till exempel sitter i väntrummet, sitter på plats i tandläkarstolen och ser tandläkaren göra i ordning sina instrument eller just ska påbörja behandlingen. Efter avslutad behandling får de fylla i samma formulär igen och då brukar svaren vara helt annorlunda. Rädslan har lindrats eller helt försvunnit.

Hur går behandlingen till?
– Innan jag inleder min behandling skickar jag patienten till en psykolog som jag samarbetar med. Han gör en bedömning av om patienten är motiverad till fortsatt behandling. Därefter kan jag ansöka om bidrag till fobibehandlingen hos Tandvårdsnämnden

– Fobiträning med hypnos ger mycket bra resultat. Det är en träning som handlar om att patienten ska bli trygg i sig själv och har ingenting med underhållningshypnos att göra. Under hypnosen lär patienten sig att koncentrera sig på sköna känslor och upplevelser och kan i fortsättningen själv när som helst hypnotisera sig tillbaka till det behagliga tillståndet. Självhypnos är ett verktyg som höjer livskvaliteten och så gott som alla kan lära sig det.

– Det är otroligt stimulerande att få följa med en patient på sin väg från att vara extremt tandvårdsrädd med till exempel sprutfobi till att bli fullt behandlingsbar.

Fall: Jag fick panik hos tandläkaren!

Scroll to Top