• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Doktorn: Många kan få hjälp med den nya tekniken

  Bild 1292502Henrik Harder är överläkare vid öronkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Här svarar han på våra frågor om EAS-implantat och hörselskador.

  Vad innebär den nya EAS-tekniken?
  – EAS som står för Elektro Akustisk Stimulering innebär att man i samma öra kombinerar naturlig akustisk hörsel med elektrisk stimulering av hörselnerven. Man använder den elektriska stimuleringen för de höga frekvenserna och den akustiska för basljuden.

  Vilka patienter kan få ett EAS-implantat?
  – Det är patienter som har en på något sätt användbar bashörsel men utslagen hörsel i diskant och mellanregister. Man vill då lägga till diskanthörsel, de högre frekvenserna.

  Vad skiljer ett EAS-implantat från ett Cochlea-implantat?
  – Vid dövhet har man förlorat de vibrationskänsliga sinnescellerna, hårcellerna i öronsnäckan men själva hörselnerven finns oftast kvar och lever. Den kan fås att fungera om man stimulerar nerven med elektriska signaler. Cochlea-implantatet gör just detta, stimulerar hörselnerven, och vi uppfattar denna stimulering som ljud.

  – Ett EAS-implantat går inte så djupt in i snäckan. Elektroden är också tunnare och mjukare. Sammantaget behövs därför mindre kraft vid införandet, vilket leder till att den naturliga funktionen kan bevaras.

  – Stimuleringen har successivt blivit allt bättre under de 30 år som implantatet använts. I dag återskapar man i bästa fall en hög taluppfattningsförmåga som ofta gör att man t ex kan prata i telefon. Det ger patienten sitt självstyre tillbaka.

  Vilket är vanligast förekommande?
  – Hittills är ett Cochlea-implantat det vanligaste. Det finns dock ganska många patienter med bevarad bashörsel. Därför kommer EAS-tekniken att användas på en ganska stor, ny grupp av patienter.

  Under hur lång tid har EAS-tekniken använts i Sverige?
  – Första patienten opererades i september 2008 i Uppsala. För närvarande görs dessa operationer i Uppsala, Stockholm och Linköping.

  Hur många svenskar har fått den här typen av implantat?
  – Omkring 20 patienter.

  Finns det några nackdelar med ett EAS-implantat?
  – Graden av hörselbevarande varierar. I bästa fall kan någon hörsel bevaras i över 90 procent av de opererade fallen. Om hörseln försämras jämfört med utgångsläget – antingen beroende på operationen eller på grund av att den ursprungliga sjukdomen i innerörat blir värre – kan man komma till ett läge där den akustiska delen inte längre gör någon nytta. Man får då använda en rent elektrisk stimulering som vid ett vanligt Cochlea-implantat. Men erfarenheten visar att EAS-implantatet fungerar väl. Det finns i dag en stark trend i världen att utföra alla implantationer enligt samma principer som vid EAS.

  Fall: Det bästa är att kunna höra fågelsång igen 

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!