Därför blir vi friskare av att ha hundar omkring oss

Alla hundägare vet det sedan länge – hunden är så mycket mer än sällskap och vakt. Foto: Shutterstock

Vart femte svenskt hushåll har en hund, ändå ligger vi långt efter när det gäller att ta tillvara på allt det goda en hund kan göra för samhället.

Vetenskapliga studier visar att blodtrycket sänks hos en stressad person bara genom att det kommer in en hund i rummet. Får personen klappa hunden sänks det ännu mer. Allt fler arbetsplatser är numer öppna för att hunden följer med på jobbet. Stressen sjunker och prestationen höjs. Detta under förutsättning att ingen är starkt allergisk. 

Men även den biten kanske snart är löst, på Karolinska Institutet i Solna är man långt framme i forskningen kring ett vaccin mot pälsdjursallergi.

Därför blir vi friskare av att ha hundar omkring oss

Manimalis, som är en ideell organisation som arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på männi-skors hälsa och välbefinnande, har mängder av exempel på hur stökiga skolbarn blir lugna, dementa äter bättre, fångar mindre våldsamma och hjärtinfarktpatienter får bättre överlevnad.

Vi blir alla friskare av en hund. Dels för att vi kommer ut och rör på oss mer men också för att vi mår så bra av att ta emot hundens oförbehållsamma kärlek. Och att få återgälda den med klappar, kärlek och vänliga ord.

Människor med sällskapsdjur blir inte lika ofta sjuka och besöker inte läkare lika ofta som de utan djur. Det finns beräkningar som tyder på att en djurägare kostar samhället minst 10 000 kr mindre om året i sjukvårdskostnader.

Barn blir mindre allergiska om de växer upp med en hund. Och på de äldreboenden där man börjat ha hund blir de gamla fysiskt starkare och mår psykiskt bättre. 

Utöver den sociala biten är det nog hundens luktsinne som fascinerar mest. En hund luktar upp till 100 000 gånger bättre än människan och känner dofter på flera kilometers håll. Och långt efter att den som lämnat doften varit där.

Därför blir vi friskare av att ha hundar omkring oss

Saker hundar kan nosa sig fram till

Cancer
Hundar tycks kunna lukta sig till flera olika cancerformer. Redan 1996 och flera år efter ansökte två läkare hos Cancerfonden om pengar för att forska om hundens förmåga att känna cancer i utandningsluften. Tyvärr fanns inget intresse för detta.

Diabetes
Blodsockerfall, som kan vara livshotande, kan hunden lukta och varna ägaren för. De kan även hämta något att äta till ägaren.

Våldtäktsmän
Det finns “spermahundar” som kan hitta övergreppsplatser. En 62-årig man i Västerås som hade förgripit sig på små barn greps tack vare en sådan hund.

Därför blir vi friskare av att ha hundar omkring oss

Bomber och sprängämnen
Svenska minhundar arbetar runt om i hela världen. T ex Kambodja och Vietnam.

Narkotika
Polisen och tullen har använt hundar i många år.

Gasläckor
Ett ganska nytt område för hundar. Hunden kan dessutom avgöra om läckan är aktiv eller passiv.

Dessutom:
Försvunna människor, kvicksilver, miljögifter, svamp och bär. Synskadade och andra människor med funktionsnedsättningar har stor hjälp av sina ledar- och signalhundar.

Scroll to Top