Så stänger du fritidshuset inför vintern – 7 viktiga råd från experten

När hösten och vintern närmar sig är det dags att stänga fritidshuset för säsongen. Det allt mer oberäkneliga vädret gör även att det blir extra viktigt att motverka skador. Här ger experten sina viktigaste råd.

När det är dags att stänga fritidshuset för säsongen finns det flera saker att tänka på. Med ett klimat som blir mer oberäkneligt blir det dessutom ännu viktigare än tidigare att förbereda fritidshuset ordentligt. Här delar Håkan Franzén, hemsäkerhetsexpert på Trygg-Hansa, med sig av sina bästa tips.

– Klimatförändringar ligger till grund för de senaste årens kraftiga skyfall och omfattande översvämningar. Nu när vi lever i ett mer oberäkneligt klimat är det än viktigare att säkra upp fritidshuset innan man stänger igen för säsongen. Genom att förbereda ditt hus för värsta tänkbara väder så kan du minska risken för omfattande och kostsamma skador, säger Håkan Franzén, hemsäkerhetsexpert på Trygg-Hansa.

Så stänger du fritidshuset – expertens viktiga tips:

1. Stäng av och töm på vatten

På vintern ökar risken för vattenskador i fritidshusen till följd av frysta vattenledningar så se till att stänga huvudvattenkranen samt tömma vattenledningarna och varmvattenberedaren. För att förebygga kostsamma vattenskador kan du även installera ett 

2. Motverka frysskador

genom att hälla frostskyddsmedel i fritidshusets alla vattenlås som exempelvis diskho, toalettstol och golvbrunn.

3. Reglera inomhustemperaturen

Om fritidshusets ledningar inte töms på vatten måste du ha en tillräckligt hög grundvärme och temperaturen bör vara minst 15 grader. Detta, för att klara köldknäppar och plötsliga strömavbrott. Se även till att lämna skåpdörrar öppna så att värmen kan cirkulera och därav minska risken för eventuella fukt- och mögelskador.

4. Städa och rensa noggrant

När du stänger fritidshuset är det viktigt att tömma skafferier, skåp, kyl och frys för att minska risken för att möss och råttor tar sig in. En gnagare behöver endast några millimeters utrymme för att ta sig in och ökar risken för brand om de kommer åt och gnager på ledningar och kablar.

5. Kolla tomten! 

Se till att plocka in eller förankra lösa föremål och utomhusmöbler och se även till att ta ner multna och gamla grenar och träd som står nära huset. Vid oväder och storm riskerar de att blåsa omkull och orsaka skador på ditt hus.

6. Rensa hängrännor och stuprör från löv och annat skräp

Vid kraftiga skyfall eller snöfall kan löv och annat skräp orsaka stopp i stuprören och vid låga temperaturer kan det även bidra till isbildning.

7. Kontrollera taket

Om ditt fritidshus har ett svagt lutande tak kan du behöva röja snö från det under vintersäsongen, för att undvika skador på taket och läckage genom detta som följd. Om det kommer stora mängder blötsnö eller om det bildas is på taket så behöver du röja det och då allra helst med hjälp av en professionell snöröjare.

Artikeln publicerades först hos Hus & Hem

Scroll to Top