Checklista: Skydda ditt hus före, under och efter översvämning

Kraftiga skyfall kan leda till problem för husägare när översvämningar blir allt vanligare. Så här kan du minska riskerna för skador – före, under och efter en översvämning.

Många delar av Sverige har drabbats av kraftiga regnväder sommaren 2023 och fler blöta somrar med översvämningar som följd förväntas bli allt vanligare. Det är inte bara avloppet som svämmar över. Enligt intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna vittnar många husägare om hur vattnet som kommer in från sidan, genom grundmuren, källarfönster, garageportar och andra öppningar på huset.

Översvämningar kan leda till allt från fuktskador och mögel till ökad mikrobiell tillväxt, men även frostskador på fasader i sten. Men det finns flera sätt som du kan skydda din villa mot översvämning och minimera skadorna. Här är tips på vad du kan tänka på före, under och efter ett skyfall.


LÄS ÄVEN: Så inreder du för att spara el hemma – 8 smarta tips


Före en översvämning

Se över huset och åtgärda sådant som kan minimera skador vid eventuell översvämning.

 • Se till att täta fönster, dörrar, tak och andra öppningar som leder in i huset, glöm inte källarfönster. Undersök även om det finns sprickor i källargolvet eller takpapp. Kontrollera att plåtar och takpannor är hela och sitter som de ska.
 • En bra investering är att installera översvämningsskydd. Här finns exempelvis avstängningsbar golvbrunn i källaren, bakvattenskydd och backventiler på avlopp.
 • Bygg tak över öppningar utomhus, såsom källartrappa som leder ner mot huset eller en garagenedfart, då kan du minska risken att det regnar in och att ytorna fylls med vatten.
 • Efter att huset har tätats är det viktigt att kontrollera att ventilationen är tillräcklig. Kapaciteten kan behöva förbättras, du kan även behöva installera en avfuktare.
 • Se till att det finns avrinningsvägar från huset. Det är viktigt att stuprör, dräneringsrör och brunnar rensas och är i gott skick. Något annat som är bra att hålla koll på är att rötter från träd och buskar inte har nått ner i VA-systemet då det kan orsaka läckage och stopp (material som rensats bort ur en brunn klassas som farligt avfall och får inte transporteras bort av husägaren.)
 • Säkerställ att dagvatten inte är kopplat till spillvatten eller leds till husgrundsdränering.
 • Hittar du brister i avrinningen till avloppsnätet? Kontakta kommunen för hjälp.
 • Hårdgjord yta på tomtmark bör ha rätt lutning och kant som hindrar ytvattnet från att rinna mot huset.
 • Införskaffa en dränkbar pump, så att du själv kan pumpa bort vatten från huset.
 • Eftersom det oftast blir översvämning i källaren kan det vara en god idé att förvara värdesaker och viktiga papper på andra platser i huset. Du kan även bygga hyllor längs taket för att minska risken för skador.

Under pågående översvämning

 • Stäng av strömmen om vatten börjar komma in i huset – vattnet kan leda ström.
 • Kommer vatten in genom golvbrunnen? Då kan du trycka in en handduk eller filt i brunnen, lägg sedan en tyngd som håller den på plats (minst 10 kg). Ett tips är att ha en stor sandsäck redo i källaren.
 • Aktivera de översvämningsskydd som finns installerade i huset.
 • Pumpa bort vatten med en dränkbar pump så fort du kan. Eller ös/torka bort om det är mindre mängder.

Efter översvämningen

 • När vattnet börjar rinna undan är det bra att vara försiktig och ta kontakt med försäkringsbolaget.
 • Desinficera och rengör allt som har varit i kontakt med vattnet.
 • Köp eller hyr en avfuktare som du kan placera i de fuktskadade rummen så snart som möjligt. Spara kvitton.
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen genom att fotografera eller filma hur det ser ut.

Viktigt!

Om läget blir allvarligt är det viktigt att kontakta räddningstjänsten på larmnummer 112.

Källa och mer information: Fastighetsägarna, Länsförsäkringar

Artikeln publicerades först hus Hus & Hem


LÄS ÄVEN: Sänk energiförbrukningen hemma: 14 tips som hjälper dig spara pengar


Scroll to Top