• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur löser vi bäst ut vårt syskon?

  Vi läser din spalt med intresse och nu har vi en fråga. Vår pappa dog 1992 och vi är tre efterlevande barn som de senaste 12 åren har använt vår fars lilla fastighet som fritidshus.

  Nu är vi dock överens om att det syskonet, en syster, som mestadels använder fastigheten ska bli ensam ägare till detta och lösa ut oss andra. Fastigheten står fortfarande i dödsboets namn.

  Vad gäller för att detta ska gå rätt till? Räkna kan vi ju och dela den värderade summan på tre, men vad gäller för arvskatt eller eventuell skatt på värdeökningen?

  Mycket tacksam för svar

   

   Jurist Peter Samuelsson svarar

  Om din syster nu löser ut er i ett arvskifte, ses detta skattemässigt inte som en sedvanlig försäljning som kan utlösa kapitalvinstskatt. Istället kommer er syster att överta även den latenta/dolda skatteskulden, som ligger i fastigheten för att tas upp till beskattning först den dag din syster i sin tur skulle sälja huset.

  Eftersom din syster vid arvskiftet tar över den latenta skatteskulden är det också praxis att man vid värderingen gör en fiktiv skatteberäkning för att få fram det värde som marknadsvärdet ska minskas med.

  Någon arvskatt kan inte heller bli aktuell då denna sedan många år är avskaffad.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!