• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Är det rätt att bara gynna ett barn?

  Vad jag förstår har min svärfar under de sista åren gett min mans yngsta syster avsevärda belopp utan att han har pratat med sina övriga barn om detta. Detta har skapat en olustig stämning mellan syskonen särskilt som min svägerska inte vill tala om det.

  Min fråga är därför om det verkligen är så att en förälder får gynna ett av sina barn på de övrigas bekostnad. Är detta något som kan processas om den dag min svärfar dör eller är det då kört?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Det finns inget som helst juridiskt krav på att en förälder måste vara rättvis och därför kan en förälder, så länge han naturligtvis är vid sina sinnens fulla bruk, vara hur orättvis han vill. Däremot kan gåvor av betydande värde till ett av barnen få konsekvenser vid förälderns död genom att lagstiftningen utgår från att dessa ska anses utgöra förskott på mottagarens arv om inte annat framkommer. I dessa fall sammanlägger man gåvovärdet vid gåvotillfället med boets värde och drar sedan gåvovärdet från gåvomottagarens lott vid arvskiftet för att därigenom skapa en slags rättvisa mellan barnen.

  I och för sig kan en förälder skriftligen bestämma att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv och då kan din make och hans övriga missgynnade syskon inte ta hjälp av dessa regler. Men även om detta har föreskrivits finns det en form av skydd i reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i de fall där syftet med gåvan är att likställa med testamente. För att denna regel ska kunna tillämpas krävs bland annat också att givaren tror sig ska dö inom en relativ snar framtid, men även om gåvan skett dessförinnan kan det bli aktuellt att hänsyn tas till dessa.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!