• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Kan Sporanox orsaka fosterskador

  Jag har haft en del problem med svampinfektioner i underlivet. Jag tog Sporanox 200 mg x 2 samma dag som var senaste mensens första dag. Tretton dagar senare hade jag hade ägglossning och nu, ytterligare två veckor senare har jag fått ett positivt resultat på mitt graviditetstest.
   
  Kan Sporanox ha orsakat fosterskador trots att det var 13 dagar före ägglossning som jag tog medicinen? Är jätteorolig för detta nu!
  Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
  Sporanox är en så kallad bredspektrummedicin mot svåra svampinfektioner som inte kunnat behandlas tillfredsställande på något annat vis. Sådana svampangrepp kan innefatta såväl svårartad underlivssvamp som behandlingsresistent svampinfektion i hud och under naglar.
   
  Sporanox används även vid svår svampinfektion i mag-tarmkanalen och sekundärt till olika tillstånd med nedsatt immunförsvar såsom exempelvis HIV, blodmalignitet eller efter benmärgstransplantation. Behandling med Sporanox kan ske antingen med endagsdos, med återkommande stötbehandlingar eller med kontinuerlig långtidsbehandling.

  Det är mycket viktigt att indikationen för påbörjande av en sådan behandling är noggrant genomtänkt. Biverkningsfrekvensen beräknas till knappt 10 procent och består i första hand av illamående och matleda men även i form av påverkan på levern varför leverprover, tillsammans med vissa övriga blodprover, bör följas noggrant vid längre tids behandling. Biverkningsrisken ökar med ökad behandlingslängd.

  I Fass-texten gällande Sporanox står att "Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad" och att studier på mus och råtta visat riskökning för toxiska fostereffekter och ökad missbildningfrekvens. Risken för fosterskada ökar med behandlingens längd. Vid känd graviditet ska Sporanox förskrivas endast på mycket strikta indikationer. Vid inledande av en längre tids behandling bör ett negativt graviditetstest vara taget och en adekvat preventivmedelsbehandling vara säkerställd. Det är självklart också viktigt att kvinnan är informerad om risken vid en graviditet innan behandlingsstart.

  Det verkar som om du har noggrann kontroll på tidpunkten för dina ägglossningar. Vad jag förstår av informationen i ditt brev har din behandling rört sig om en endagskur. Den dos och behandlingstid som du har fått är den lägsta möjliga och ger också den minsta risken för fosterskada. Risken för att preparatet 13 dagar efter en endagsbehandling funnits kvar i din kropp i sådan koncentration att det skulle medföra allvarlig risk för fosterskada torde inte vara påfallande hög.

  Men eftersom det rör sig om en så pass potent medicin skulle jag ändå råda dig att snarast vända dig till en gynekologspecialist. Du får då räkna med att kunna bli hänvisad vidare till en individuell bedömning av en gynekolog med speciell erfarenhet av den här typen av frågor. Som patient kan det också vara bra att veta att man kan be om en bedömning för en så kallad "second opinion" av ytterligare en specialistläkare på samma eller en annan klinik.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!