Är det ovanligt med för höga värden i bisköldkörtlarna?

Jag är en 70-årig kvinna som för nio månader sedan fick besked om att jag har förhöjda värden i bisköldkörtlarna. Nu väntar jag på vidare...

Jag är en 70-årig kvinna som för nio månader sedan fick besked om att jag har förhöjda värden i bisköldkörtlarna. Nu väntar jag på vidare undersökning på röntgenavdelningen men väntetiden är lång. Min kondition blir allt sämre och jag känner att jag får fler symtom, som trötthet, förstoppning och illamående. Jag blir också allt mer deprimerad.

Finns det något jag själv kan göra? Är det en ovanlig sjukdom jag har fått? Ingen som jag känner har drabbats av något liknande. Jag äter medicinen Atenolol för hjärtflimmer.

Doktor Helge Löfberg svarar:

Jag förstår att du mår dåligt eftersom du sannolikt har för mycket kalk i blodet och de symtom du beskriver är typiska för just detta. Det är dina bisköldkörtlar som inte fungerar rätt. De bildar för mycket av sitt speciella kalkhöjande hormon och därför stiger kalknivån i ditt blod. Din sjukdom torde kallas “överfunktion i bisköldkörtlarna” eller på läkarspråk “hyperparatyreodism”.

Åkomman beror ofta på att man har en godartad liten knuta i en av bisköldkörtlarna. Normalt när man är frisk har man fyra stycken halvt ärtstora körtlar som sitter gömda mellan musklerna nedanför struphuvudet framtill på halsen. Men du har eventuellt en knuta i en av dina bisköldkörtlar som då blir stor som en böna. Dina blodprover har visat att du bildar för mycket av det speciella bisköldkörtelhormonet. Nu väntar du på att röntgen ska visa exakt var den förstorade körteln sitter.

Behandlingen av en sådan knuta är vanligen operation. Det gäller för kirurgen att ha så stor erfarenhet att hon/han verkligen tar bort rätt körtel. Operationen blir mycket mindre och lättare om läkarna i förväg vet var på halsen knutan sitter.

Om kalknivån i blodet stiger så fungerar inte längre nerver, hjärna, muskler och många andra organ. Allt går trögt och aktiviteten sjunker. Den som har högt kalkvärde blir lätt nedstämd och minnet försämras. Musklerna blir svagare och rörelserna långsammare. Maten stannar längre kvar i magsäcken så att man får kväljningar och magen blir trög. Även hjärtat fungerar sämre. Kort sagt så blir man både fysiskt och psykiskt trött.

Du kan inte med egen kraft styra din kalkbalans. Du bör dock undvika att äta alltför mycket D-vitamin eftersom det höjer kalkvärdet. Likaså bör du låta bli vissa kalksparande vattendrivande mediciner. Att dricka mycket vatten är bra. Då kissar man lättare ut mera kalk och slipper råka ut får njursten. Däremot kan det vara klokt att dricka och äta mindre av kalkrika ämnen som mjölk och ost.

Din sjukdom är lätt att förbise eftersom många av symtomen är vanliga och förekommer vid andra åkommor. Därför bör doktorn kontrollera kalkvärdet i blodet när hälsan sviktar hos en patient med oklar sjukdomsbild. Om kalkvärdet är för högt bör man också undersöka om bisköldkörtelhormonet ligger högt. Åkomman är vanligast hos äldre kvinnor. Kanske 2 procent av dem har rubbade kalkvärden. Framtidens förbättrade undersökningsmetoder får visa hur många som verkligen har fel på sina bisköldkörtlar. Kalkvärdet kan nämligen komma i olag av många andra orsaker.

Om din väntan på röntgen blir alltför lång och du känner dig riktigt dålig är det bäst att du kontaktar din doktor igen och kontrollerar dina värden en gång till. Kanske finns det också en möjlighet att sänka ditt kalkvärde genom medicinering om det ligger mycket högt.

Scroll to Top