Finns dottern noterad i faderns personakt?

Det hände på 1930-talet. Min väninna och hennes pojkvän väntade barn. Båda var glada men det var inte pojkens föräldrar. Hon var inte fin nog...

Det hände på 1930-talet. Min väninna och hennes pojkvän väntade barn. Båda var glada men det var inte pojkens föräldrar. Hon var inte fin nog åt sonen och det slutade med att svärfadern betalade min väninna en klumpsumma som “ersättning” för det väntade barnet.

Nu undrar jag om det står skrivet i barnafaderns personakt att han har en dotter född utom äktenskap. Han gifte sig senare och fick familj. Hans maka ville se hans personakt men prästen förbjöd henne detta. Nu är mannen död sedan ett par år. Barnen i äktenskapet påstår att det bara är de som har arvsrätt. Men borde inte dottern också vara delägare i boet?

Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:

Först 1947-48 upprättades personakter för samtliga medborgare. Barn födda utom äktenskapet blev ofta inte inskrivna i faderns personakt. Däremot blev de flesta barn inskrivna i moderns personakt och så gott som alltid om de vid den aktuella tidpunkten var kyrkoskrivna på moderns adress. Din väninnas dotter har möjlighet att genom sin födelseförsamling få utdrag ur sin s.k. födelse- och dopbok. Finns inte fadern uppgiven där har hon möjlighet att efterforska om hon är inskriven i den uppgivna faderns personakt. Det är bara hon själv som kan göra en sådan förfrågan. För andra är uppgifterna sekretesskyddade i 70 år. Finns hon inte inskriven där, eller har mannen aldrig officiellt erkänt faderskapet, så blir det mycket svårt att hävda sin börd. I samband med den uppgivna faderns död borde boupptecknaren ha inhämtat uppgifter inte bara från aktuell personakt utan också från tidigare kyrkobokföring. Eftersom dottern inte blev kallad till bouppteckning har hon troligen inte varit känd för de anhöriga eller inskriven i någon akt.

1970 kom lagen om arvsrätt på fädernet också för barn födda utom äktenskapet. Många mödrar till utomäktenskapliga barn, eller vuxna sådana barn, såg då till att de blev inskrivna i faderns personakt, så att detta fanns dokumenterat vid framtida dödsfall. Uppenbart har varken din väninna eller hennes dotter nyttjat den möjligheten till “erkännande”. Du undrar om inte dottern också har rätt till arv efter fadern. Naturligtvis skulle hon ha det om det någonstans funnits anteckning om att hon var hans barn. Du skriver att det är ett par år sedan mannen dog. Även om det nu skulle framkomma att hon är biologiskt barn till mannen, så har sannolikt för lång tid förflutit sedan dödsfall och bouppteckning för att arvskiftet ska rivas upp.

Scroll to Top