• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Får jag behålla min änkepension?

  Jag är en änka i 60-årsåldern. Min man dog 1978; då hade vi varit gifta i 23 år. Jag har en son som idag är 38 år och som lever sitt eget liv. Jag har 75 procents änkepension och vill nu gifta mig med en man som är ålderspensionär. Får jag behålla min änkepension om jag gifter om mig eller ska vi leva på hans pension? Vad händer i så fall om min nye man går bort före mig? Får jag pension efter honom eller får jag tillbaka min nuvarande änkepension? En annan fråga är om vi ska testamentera våra tillhörigheter till varandra eller om vi ärver varandra automatiskt? För oss passar inte lösa förbindelser. Vi vill vara gifta och inte bara vara sambor.
  Familjerådgivare Kerstin Bohm svarar:
  Självklart ska du välja att leva det liv som passar bäst för dig och med den man du har fäst dig vid. Men om ni väljer att gifta er så kan det få olika ekonomiska konsekvenser beroende på hur länge äktenskapet hinner vara. Du har varit änka i många år och har därmed änkepension helt efter de gamla reglerna, d.v.s. 40 procent av dåvarande makens ATP. Du skriver att du har 75 procents änkepension - ett begrepp som inte finns - men menar troligen att du har en reducerad folkpensionsdel p.g.a. att du bara var i drygt 40 år, då din man dog och sonen blev l6 år.

  Om du gifter om dig så förlorar du din änkepension. Om äktenskapet upplöses inom fem år - genom skilsmässa eller dödsfall - så kan den gamla pensionen ånyo börja utgå. Om äktenskapet varar längre kan du inte komma i åtnjutande av änkepension efter den nye maken. Omställningspension kan visserligen utgå om ett äktenskap varat i fem år eller mer men aldrig om man själv är ålderspensionär. Du skriver ingenting om eget förvärvsarbete och egen intjänad pension då du blir ålderspensionär. Om t.ex. maken dör efter mer än fem års äktenskap, så kommer din egen pension att höjas med drygt 500 kronor/månad, d.v.s. du får då pension som ensamstående. Därtill kan naturligtvis visst bostadstillägg utgå beroende på din pension och hyra.

  Om ni gifter er och du vill att nye maken ska få mer än sin giftorätt vid din eventuella bortgång, så kan du testamentera till honom hälften av sonens arvslott, d.v.s. laglotten, vilken han som särkullbarn alltid rätt att få ut med en gång.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!