Hur väljer man bäst kattfoder?

Jag funderar lite på hur man väljer det bästa kattfodret. Det är ofta svårt att veta vad ett bra foder innebär och om det passar...

Jag funderar lite på hur man väljer det bästa kattfodret. Det är ofta svårt att veta vad ett bra foder innebär och om det passar den egna katten. Hur läser man innehållsförteckningen/analysen av fodret, och vad är bra värden på exempelvis protein, fett med mera? Går det bra att ge katten både torr- och blötfoder om man justerar mängden foder man ger?

Inan

 

Veterinär Erik Lundberg svarar: Katter med kroniska sjukdomar som njursvikt, återkommande urinvägsinflammationer eller mag/tarmbesvär kan må bättre av specialfoder som väljs i samråd med veterinär.

När det gäller vanliga, tillsynes friska katter är det viktigaste att maten man ger är deklarerat som ett fullfoder. Det ska uttryckligen stå på påsen eller burken att den innehåller alla livsnödvändiga ingredienser för en katt.

Näst viktigast är att katten inte ska bli överviktig av fodret. Det sköter man bäst genom att väga katten och mäta fodergivan. Tänk även på att godis och extra smakbitar aldrig får ta överhanden!

Framförallt den unga och den gamla katten har ett något avvikande näringsbehov. Man kan då välja en diet som är formulerad för att möta just dessa behov. Men det är inga stora, avgörande effekter som uppnås. Inte heller vid valet mellan torrfoder och blötfoder för en frisk katt.

Ditt förslag med en blandad torr- och våtdiet fungerar bra för de flesta katter.

Vill man försöka hitta det allra bästa fodret ska man tänka på katten är ett litet rovdjur som äter magra bytesdjur, vilda fåglar och gnagare. Se till att råvarorna i huvudsak är bra animaliska proteinkällor. Börjar foderdeklarationen med spannmål är det inte ett särskilt naturligt foder för en katt. En viss mängd är inga problem, men det ska inte dominera fodret. Eftersom många katter i det vilda får en hel del av vattnet från sina bytesdjur är ett våtfoder mer likt kattens naturliga föda. Tyvärr innehåller många burkar betydligt mer fett än en naturlig domherre eller skogsmus så se upp med energin till innekatten.

Att fastställa kvalitén på fodret utifrån etikett eller påse är inte lätt. Analysen om mängden råprotein, fett, fibrer och torrsubstanshalt ger inga bra ledtrådar. Bäst är om man tar sig tid att kontakta fodertillverkaren/importören via telefon, mejl eller brev för att få svar på följande frågor:

Har företaget egna anställda nutritionister med full kunskap om katters näringsbehov? Var tillverkas maten och vilka råvaror ingår? Hur har man kvalitetskontrollerat produkten?

Får man inget svar så undviker man lämpligen det fodret. Seriösa foderföretag som verkligen försöker producera ett fullgott kattfoder ska inte ha några problem att besvara detta.

Scroll to Top