• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Jag har svårt att stänga mitt öga!

  Jag har fått Bells pares och undrar hur länge det tar innan det går över? Min mun hänger inte med och det är svårt att stänga ögat. Jag fick besked att det skulle försvinna på 1-2 månader. Nu är det mars och tre månader sedan och jag har bara märkt en liten förbättring vid munnen. Finns det någon hjälp att få?

  Doktor Lennart Skoog svarar:

  Vid Bells pares, perifer ansiktsförlamning, drabbas mungipa, men även ögonlocket eller pannans muskler. Ofta har man även smärta bakom örat som kan stråla ut i svalget, ökat tårflöde, stelhet eller känselbortfall i ansiktet samt ändrad smakupplevelse på tungan.

  Bells pares anses vara orsakat av att ansiktsnerven påverkats av ett tryck, men vad som orsakar trycket vet man inte säkert. En av orsakerna till Bells pares kan vara borrelia som sprids av fästingar och kan ge en svullnad av ansiktsnerven. Det är därför viktigt att ta ett blodprov för att utesluta borrelia. Har inte din läkare gjort det ska du be om det! Om provet visar att du har borrelia ska du behandlas med antibiotika. Andra orsaker som man misstänker, till exempel stress eller herpesinfektion har man inte lyckats bevisa.

  Det är ungefär 3 000 personer som får Bells pares i Sverige varje år och de flesta är mellan 15 och 45 år. Även om Borrelia infektion ligger bakom en del av dessa fall är orsaken många gånger oklar. Lyckligtvis är det så att de allra flesta blir bra utan behandling och man räknar med att mer än 7 av 10 blir helt bra inom tre månader.

  Det är svårt att tidigt i sjukdomsförloppet förutsäga vem som har störst chans att tillfriskna, men generellt kan sägas att ju kraftigare förlamning vid insjuknandet, desto sämre är prognosen för fullt tillfrisknande och risken för resttillstånd är således i dessa fall större. Hög ålder kan också göra att läkningen tar längre tid.  Man vet också att det ibland kan ta upp till 12 månader att uppleva bättring.

  I början av förlamningen tycks det som om kortisonbehandling i tio dagar kan ge ett något snabbare tillfrisknande.

  Det är viktigt att se till att ögat inte torkar ut under tillfrisknandet eftersom ögonlocket inte sluter tätt. Det gör man med en plastögonkopp på natten och tårersättningsmedel på dagen.

  Du berättar att du inte är bra efter tre månader och jag rekommenderar att du snarast ber din läkare på vårdcentralen om en remiss till öronläkare som brukar handlägga Bells pares. Ibland kan så kallad neuromuskulär träning av ansiktsmusklerna hos en specialutbildad sjukgymnast hjälpa. I svåra fall kan man göra en plastikkirurgisk operation eventuellt i kombination med botoxinjektioner, men i så fall först efter sex månader, eftersom det i enstaka fall kan ta så lång tid innan fullständig läkning sker.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!