• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur vet barnen vad de ska ärva?

  Vad händer med bankmedel, aktier, fonder, försäkringar med mera när vi dör?  Vad händer med medel på internetbank om våra arvingar inte känner till dem? De redovisas ju aldrig på några papper. Sedan finns mindre summor på till exempel OK, Coop, Lindex med flera.

  Vi disponerar de flesta bankkontona gemensamt men övergår de automatiskt till medkontohavaren vid dödsfall?

  Vi har en lista som vi försöker hålla aktuell och som vi har lagt i bankfack, men jag antar att många inte har det. Samma sak med bankfacket. Hur får arvingarna veta att det finns?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Många har säkerligen samma funderingar som du har i din frågeställning. Kommer verkligen allt fram i synnerhet när det kanske inte finns någon efterlevande i boet. Men inte ens detta är någon garanti för att allt kommer med i bouppteckningen utan det händer att en tilläggsboupteckning får upprättas långt senare, till exempel då kontrolluppgifterna kommer efter årsskiftet. Det är därför klokt att, som ni har gjort, upprätta en förteckning över era respektive tillgångar och skulder för att underlätta för de efterlevande. Men det är inte heller helt fel att även informera dessa var listan förvaras.

  Ett gott råd för anhöriga kan vara att begära en förlängd eftersändning av posten, så att den täcker även tiden efter årsskiftet då kontrolluppgifterna sänds ut.

  I de fall det saknas någon anhörig som har kunskap om en avlidens ekonomi, måste naturligtvis en inventering i bostaden ske för att därigenom få fram alla relevanta fakta. När man sedan kontaktar de banker och andra företag som kan vara aktuella, för att få fram kapital – och räntebesked per dödsdag, ger respektive bank uppgift på samtliga den avlidnes tillgångar och skulder hos dem.

  Det finns alltså ingen automatik som sätter igång vid ett dödsfall utan någon måste agera för att få fram uppgifterna. När det gäller dödsfallsförsäkringar vet vi att det handlar om miljonbelopp som aldrig tas ut.

  När det sedan gäller era gemensamma konton är det inte heller så att de per automatik övergår till den kvarvarande utan även här gäller de arvsrättsliga reglerna och banken kommer kräva en kopia på den registrerade bouppteckningen för att föra över den avlidnes andel av kapitalet till den efterlevande medkontohavaren.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!