• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vem ärver försäkringspengarna?

  Sambor ärver normalt inte varandra, men hur är det om den ena av dem har försäkring och hon/han dör? Ärver efterlevande försäkringspengarna utan att några papper är skrivna?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Vanligtvis styrs dödsfallsförsäkringar av ett så kallat förmånstagarförordnande av vilket det framgår vem eller vilka som ska få det utfallande beloppet. Vanligtvis säger standardförordnandet att det i första hand är maka, make eller sambo som ska erhålla beloppet. I andra hand bröstarvingar och i tredje hand övriga arvingar.

  Men det finns även möjlighet för försäkringstagaren att själv skriftligen till bolaget meddela vem eller vilka som skall vara förmånstagare.

  Huvudregeln innebär dock att utfallande försäkringsbelopp med förmånstagarförordnande inte ska ingå i boet utan hållas utanför och istället tillfalla förmånstagaren. Det finns dock jämkningsregler för maka/make och bröstarvinge så att denne kan få del i beloppet, men då får denne varken vara vuxen eller ändå ha sin försörjning ordnad.

  För att du skall få besked om den efterlevande av er två är insatt såsom förmånstagare i era respektive dödsfallsförsäkringar kan ni kontakta respektive försäkringsbolag.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!