• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Får en frånvarande far ärva sin dotter?

  Allt sedan min dotter föddes har jag ensam tagit hand om henne eftersom hennes far "hoppade av" i sista stund. Kontakten från hans sida har varit noll under alla år, eftersom han enbart har valt att satsa på sin nya familj. Utöver bidragsförskottet, som verkligen inte täcker ett barns behov, har han inte betalt en enda krona trots goda inkomster. Eftersom jag själv har varit låginkomsttagare är det istället mina fantastiska föräldrar som skjutit till pengar för sådant som inte utgör den absoluta nödtorften för att även hon skall kunna rida, åka på sommarläger osv.

  Nu har det hemska hänt att min dotter har förolyckats och när begravning och annat i samband med dödsfallet har betalats återstår på hennes konto cirka 90 000 kronor, som härrör från de pengar som mina föräldrar har avsatt till henne under åren. Enligt bouppteckningsförrättaren ska nu hennes far ärva hälften av detta, vilket gör både mig och mina föräldrar förtvivlade. Han har ju aldrig brytt sig om sin dotter! Kan det verkligen vara så?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Ja, tyvärr är det så som bouppteckningsförrättaren har beskrivit. Arvsreglerna tar alltså ingen som helst hänsyn till om arvingarna har brytt sig om den avlidne eller inte. I ditt fall kan man bara hoppas att faderns moral säger honom att han ska avstå från att ta del i arvet.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!