• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vårt testamente måste väl gälla?

  Vi är ett gift par som har upprättat testamente på banken. Det innehåller bland annat att den som överlever den andre ska med "fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap". Efter bådas vår död ska all vår kvarlåtenskap tillfalla två av mina syskonbarn. Övriga syskon, syskonbarn på bådas sida kan väl inte göra anspråk på arvet när detta testamente finns?

  Blir det annorlunda om vi ändrar till "full äganderätt"?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  För att era övriga respektive syskon och syskonbarn ska kunna göra anspråk på arvet efter er krävs att testamentet är behäftat med någon ogiltighetsgrund, exempelvis att testamentsvittnena inte var samtidigt närvarande när ni undertecknade detta eller vitsordade att det var era namnunderskrifter eller inte kände till att det var ett testamente det handlade om. Men jag skulle gissa att banken även var er behjälpliga med bevittningen av era namnteckningar, så att allt har gått till på det sätt som lagen kräver för giltighet och att era syskon och syskonbarn därför inte kan få detta ogiltigförklarat.

  Även om ni skulle byta ut "fri förfoganderätt" mot "full äganderätt" skulle detta rent juridiskt inte förändra saken eftersom detta ändå skulle tolkas som fri förfoganderätt eftersom ni har förordnat om hur kvarlåtenskapen efter bådas ert frånfälle ska fördelas.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!