Utbildar inom odling – så att fler ska kunna äta sig mätta

Visste du att 783 miljoner människor går och lägger sig hungriga ikväll? Men med fler småskaliga jordbruk och förbättrade kunskaper inom odling kan fler gå och lägga sig mätta. En som arbetar för just detta hos en av Act Svenska kyrkans partners är Augustine Lokonyen Pat i Sydsudan.

Runt om i världen finns det människor som kämpar för mänskliga rättigheter och för att deras medmänniskor ska få ett bättre liv. En av alla dessa människor är Augustine, 56 år, som bor i Budy County i södra Sydsudan.

Han hjälper människor att kunna äta sig mätta och har själv vuxit upp här och vet vilka utmaningar som finns. För även om södra Sydsudan vanligtvis är grönt och bördigt så är torrperioder inte ovanliga, vilket ger förödande konsekvenser för bönderna, inte minst i kombination med våldsamma konflikter och isolering.

Budy County är bergigt och lummigt, men när torrperioderna kommer får många svårt att försörja sig. FOTO: Alexander Öbom. IKON.

Jobbar för Act Svenska kyrkans lokala partner

Act Svenska kyrkans verksamhet runt om i världen bygger på samarbeten med lokala partners som kan arbeta på plats, utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.

– Vi vet att det är människorna på plats som bäst kan avgöra vilken förändring de behöver och på vilket sätt de vill få stöd från oss. Därför arbetar vi alltid genom och tillsammans med lokala organisationer, kyrkor och frivilliga på plats, förklarar Henrik Fröjmark, chef för enheten kommunikation och påverkan hos Act Svenska kyrkan.
Här kan du läsa mer om Act Svenska kyrkan arbete.

Sedan 2011 jobbar Augustine för Act Svenska kyrkans lokala sydsudanesiska partnerorganisation Community Development Support Services, CDSS. Innan han började där arbetade han helt ideellt för olika hjälporganisationer för att få vara med och stötta människor i utsatthet. Han är själv uppvuxen i området och har sett hur kriget och den osäkra situationen påverkar matsäkerheten negativt.

– Min roll är att säkerställa matsäkerhet. Att jordbrukare här har rätt förutsättningar för att kunna producera mat på ett hållbart sätt. Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns så mycket mer att göra, säger han.

Augustine Lokonyen Pat är Food Security & Livelihood Officer på CDSS och ansvarar för jordbruks- och försörjningsarbetet. FOTO: Alexander Öbom. IKON.

Nytänkande demonstrationsjordbruk bidrar till bättre skörd

En viktig del i Augustines arbete är att resa runt och utbilda bönder i nya odlingstekniker och miljömedvetenhet. För även om södra Sydsudan vanligtvis är grönt och bördigt så är torrperioder inte ovanliga och de får förödande konsekvenser.

Många odlar väldigt ensidigt, med få typer av grödor, vilket gör att större delen av skörden går förlorad när torka, skadedjur eller smittor slår till. Men att sprida ny kunskap om hur odlingen kan utvecklas är lättare sagt än gjort då många inte vill ta till sig av hans metoder.

– De har sina traditioner och vanor och börjar ogärna med nya odlingsmetoder, förklarar han.

Men organisationen CDSS har hittat en lösning som fungerar. De driver Nagishot demonstrationsjordbruk uppe i bergen, och odlar sådant som inte odlats i trakten tidigare för att bevisa att många grödor och frukter visst kan växa där.

– Bönderna här har använt föråldrade jordbruksmetoder. Om man odlar majs alldeles för tätt så får man nästan ingen skörd. Vi visar att resultatet blir mycket bättre om man lämnar lite utrymme mellan plantorna, säger Augustine.

För att bönderna ska komma igång med att odla de nya grödorna får de komma och hämta plantor gratis. På plats kan de även ta del av nya metoder och odlingstekniker.

Genom att bönderna börjar odla majs med nya metoder blir skörden bättre och fler kan äta sig mätta. FOTO: Alexander Öbom. IKON.

En kedjereaktion av hopp

Sydsudan är det land i världen som har flest dokumenterade attacker mot hjälparbetare. Under dessa förutsättningar skulle förmodligen många ha gett upp, men inte Augustine.

– Jag älskar mitt jobb. Mat är ett måste, sen kommer allt annat.

Han berättar om flera goda resultat av hans arbete, som till exempel att bönder lär av varandra vilket i sin tur skapar en kedjereaktion som kan gå i många positiva riktningar. Organisationen jobbar nämligen brett, inte bara med försörjningsfrågor utan även med fredsinsatser och framför allt med att minska olika former av våld mot kvinnor, som tyvärr varit allt för vanligt i området. CDSS, Community Development Support Services, och Act Svenska kyrkans insatser i Sydsudan har verkligen gett konkreta resultat.

– Jag är hängiven mitt arbete. Jag vill se att saker verkligen händer. Det är min princip, avslutar han.

Din gåva gör skillnad i arbetet för att fler ska få äta sig mätta varje dag

Var tionde människa saknar sitt dagliga bröd trots att det produceras tillräckligt med mat i världen. På våra tallrikar är majs bara ett tillbehör, men i stora delar av världen är det skillnaden mellan liv och död. Genom din gåva kan du vara med och rädda liv.

Exempel på vad ditt bidrag kan ge:

Livräddare i fält – 150 kronor
Ett livräddande paket med stöd och utbildning. 150 kronor räcker till att utbilda en jordbrukare i Sydsudan att bli självförsörjande på majs.

Matranson – 190 kronor
190 kronor räcker till livräddande matpaket med majsmjöl, bönor, matolja och salt till människor som lever i matosäkerhet på grund av torka och klimatförändringar.

Växtkraft – 500 kronor  
Med tåliga grödor kan tillgången till mat byggas upp igen och människor skapa en tryggare framtid. 500 kronor ger hela fem familjer fröer för en hel odlingssäsong.

Vill du ge ett bidrag? Skänk en gåva här eller swisha valfritt belopp till 900-1223.

Om Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella biståndsverksamhet. Allt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och i det arbetet inkluderas effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete samt förändring genom påverkan. 

 Act Svenska kyrkan har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Scroll to Top