• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Alternativmedicin - funkar det?

  Är komplementärmedicin bara bluff och båg – eller fungerar det på riktigt? De frågorna bestämde läkaren Alejandro Carballo sig för att reda ut en gång för alla.

  Alternativmedicin - funkar det?

  Han är uppvuxen i ett område på Kuba som är starkt präglat av diagnos- och behandlingstraditioner som inte har med den officiella sjukvården att göra. Kanske var det just därför Alejandro, trots 30 års yrkeserfarenhet som läkare och en specialistinriktning inom farmakologi, valde att ägna många år åt att även studera den omdiskuterade alternativmedicinen närmare. Det han kom fram till går att läsa i boken Komplementärmedicin: från akupressur till yoga - en vägledning, Roos&Tegnér.

  – Den alternativa medicinen trumfar den vanliga vården framför allt när det gäller att bemöta kunderna på deras plan, efter deras tro och förväntningar. Detta gör att folk upplever sig bekräftade. Men baksidan är att komplementärmedicinen inte alltid uppfyller de mest grundläggande kraven på en "säker vård", säger Alejandro.

  Myterna och fördomarna kring komplementärmedicinen är många, berättar han. Som exempel nämner han att många tror att yoga och meditation har med religiös övertygelse att göra.

  –  Det stämmer inte, för alla de meditativa rörelseterapierna som yoga och qigong har en bevisat positiv inverkan på hjärnan. När dessa system aktiveras minskar antalet stresshormoner och även immunförsvaret påverkas positivt. Slutligen har de gynnsamma effekter på det kroppsliga välbefinnandet, minskar smärta och ökar livskvaliteten hos utmattade cancerpatienter, säger han.

  Som legitimerad läkare med intresse för alternativa behandlingsmetoder blir man ofta kritiserad och ifrågasatt, berättar Alejandro. Inställningen verkar vara att "riktig, legitimerad sjukvårdspersonal" inte ska syssla med sådana saker som komplementärmedicin.

  – Min åsikt i frågan är att komplementära medicinska metoder skall användas som ett komplement snarare än ett alternativ till den evidensbaserad medicinska vård. En del av konsumenterna vänder sig ändå till "alternativa terapeuter" som erbjuder dem personlig uppmärksamhet, hopp, tid och terapier som överensstämmer med dessa konsumenters värderingar, världsbild och kultur.   Myter och Fakta om Komplementärmedicin:
  Myt: Yoga och meditation har med religiös övertygelse att göra.
  Fakta: Alla de så kallade meditativa rörelseterapierna (yoga, qigong, tai chi) har en positiv inverkan på de kortikala och subkortikala strukturerna i hjärnan. När dessa system aktiveras minskar antalet stresshormoner och även immunsystemet påverkas positivt.

  Myt: Akupunktur är bara effektivt mot smärta.
  Fakta: WHO har rekommenderat akupunktur för behandling av minst 12 olika tillstånd som inte har med smärta att göra, bland annat som komplementbehandling vid nedstämdhet, kräkningar och illamående, för att korrigera felplacering av foster, igångsättning av förlossning och i rehabilitering efter stroke.

  Myt: All typ av smärta svarar på akupunktur.
  Fakta: Akupunktur är effektiv vid vissa typer neurogen eller inflammationsbetingad smärta. Det finns en rad smärttillstånd som inte svarar på akupunktur.

  Myt: Shamaner finns bara bland indianska medicinmän i Nordamerika.
  Fakta: Shamanism är en mycket stor företeelse inom komplementära medicinska metoder över hela världen och är representerad i alla gamla kulturer i världen. Dessa verkar med ungefär samma grundprinciper. Exempel är samiska nåjder, afrikanska medicinmän, hawaiianska kahunas och keltiska druider.

  Myt: Naturläkemedel är bra för att de inte kommer från industrin
  Fakta: Hälsokost- och kosttillskottsindustrin är en av de största och mest snabbväxande industrierna i världen och omsätter över 35 miljarder euro per år. Bland deras marknadsstrategier räknas utnyttjande av befolkningens "naturdragna känslor", "revolution mot myndigheternas kontroll" och väcka medvetenhet mot de "farliga läkemedel". Sanningen är att en stor andel av deras hälsopåståenden saknar vetenskapligt grund, deras produkter bevakas inte av myndigheter på samma sätt som läkemedel och därmed är deras biverkningar och risker betydligt mindre kända.

  Myt: Homeopatiska medel innehåller inga aktiva molekyler.
  Fakta: De mest sålda homeopatiska medel för symtomlindring över hela världen innehåller aktiva molekyler som mycket väl går att kontrollera med syftet av att kvalitésäkra dess kemiska innehåll.

  Myt: Kinesiologi är bättre än sjukgymnastik.
  Fakta: Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder "läran om rörelse". Det finns två sorters kinesiologi och de ska inte blandas ihop. Kinesiologi som vetenskapsgren används av bland annat sjukgymnaster inom rehabilitering och det kallas då klinisk kinesiologi. Den vetenskapliga kinesiologin har lagt grunden till olika forskningsområden så som biomekanik, idrottsmedicin och ergonomi. Den andra sortens kinesiologi är den så kallade tillämpade kinesiologin, som är en kontroversiell diagnostisk metod som förekommer inom alternativmedicin.

  Myt: "Riktig, legitimerad sjukvårdspersonal" ska inte syssla med komplementärmedicin
  Fakta: I en patientcentrerad sjukvård är det viktig att ställa rätt diagnos i rätt tid och att patienten blir upplyst på ett övertygande sätt om vad som är bäst för att förebygga, diagnostisera, behandla, rehabilitera och undvika sjukdomskomplikationer. Integrativ medicin är patientcentrerad vård som fokuserar på hela människan; informerar av bevisläge; och använder sig av alla lämpliga terapeutiska metoder, hälso- och sjukvårdspersonal, och discipliner för att främja optimal hälsa och helande.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!