Sött babyset

En stickad dröm för småflickor!

BABYSET I ROSA

Jumper

Storlek: (3 mån) 6 mån (1) 2 (4) år
Plaggets mått:
Övervidd: (55) 59 (64) 68 (72) cm
Hel längd: (24) 28 (32) 36 (40) cm
Ärmlängd, mätt under ärmen: (14) 17 (20) 22 (25) cm
Garnåtgång: Rosa 4502: (3) 3 (4) 5 (5) nystan
Garn: Mandarin Petit (100 % bomull) från Sandgarn AB, tel 031 723 21 52
Tillbehör: 3 små knappar, små rosa pärlor
Rekommenderade stickor: Rundst och strumpst 2 och 2½ mm
Virknål: 2½

Masktäthet
: 29 m slätst på st 2½ = 10 cm
Alla mått är utan uddkant
Fram- och bakstycke: Börja med uddkanten. Lägg upp på rundst 2, (324) 344 (368) 392 (416) m. Sticka (5) 6 (6) 6 (7) v slätst. Sticka ihop m 2 och 2 rätt tillsammans hela v runt = (162) 172 (184) 196 (208) m. Vänd arb så att avigs kommer på framsidan. Byt till st 2½, sticka (31) 33 (36) 39 (42) rm, 20 am, (31) 33 (36) 39 (42) rm = framstycke (sätt ett märke), sticka (80) 86 (92) 98 (104) rm = bakstycke (sätt ett märke).
Sticka med denna maskindelning tills arb mäter (14) 17 (20) 23 (25) cm. Dela för ärmhålen vid markeringarna och sticka var del för sig.

Framstycke
: = (82) 86 (92) 98 (104) m. Sticka fram och tillbaka och minska för raglan i var sida enl följande: Sticka 4 v utan minskning. På nästa v (från räts) minskas enl följande: Sticka 3 rm, 3 rm tillsammans framifrån, sticka som tidigare tills 6 m återstår, 3 rm tillsammans bakifrån och sluta med 3 rm. Upprepa denna minskning vart 4:e v totalt (5) 6 (6) 7 (7) ggr = (62) 62 (68) 70 (76) m. Sticka utan minskningar tills arb mäter hel längd, men när arb mäter (20) 24 (28) 31 (35) cm avmaskas för halsen de mittersta 20 am och sticka var sida för sig. Maska av för halsen vartannat v ytterligare (3,1,1,1) 3,1,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) m = (15) 15 (17) 18 (20) m. När arb mäter (24) 28 (32) 36 (40) cm och sneddas axeln genom att maska av från ärmsidan, vartannat v (5,5,5) 5,5,5 (6,6,5) 6,6,6 (7,7,6) m. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.

Bakstycke
: = (80) 86 (92) 98 (104) m. Sticka slätst fram och tillbaka och minska för raglan som på framstycket.
När raglanminskningen är klar delas arb mitt bak för sprund och var sida stickas för sig = (30) 31 (34) 35 (38) m på var sida. När arb mäter (24) 28 (32) 36 (40) cm avmaskas nacken (15) 16 (17) 17 (18) m = (15) 15 (17) 18 (20) m kvar för axeln som sneddas som på framstycket. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp på st 2, (40) 44 (44) 48 (52) m. Sticka runt 6 v rätst (vartannat v rätt och vartannat v avigt). Byt till st 2½ och sticka slätst. Öka 2 m på undersidan av ärmen med ca 1½ cm mellanrum tills det finns (60) 66 (72) 80 (88) m. Sticka tills ärmen mäter (14) 17 (20) 22 (25) cm. Dela arb mitt under ärmen, sticka fram och tillbaka och minska för raglan lika många gånger och på samma sätt som på fram- och bakstycket. När raglanminskningen är klar, stickas 2 v slätst. Maska av.

Montering
: Sy ihop axlarna.
Kant längs sprundet bak: Plocka upp m längs ena kanten på sprundet på st 2. Vänd och sticka rm tillbaka. Maska av med rm. Sticka andra sidan på samma sätt, men på första v görs 3 knapphål jämnt fördelat enl följande: 1 omslag, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över. 

Halskant
: Plocka upp m med st 2 runt halskanten och kanten på sprundet, ca (100) 104 (108) 112 (116) m och sticka 6 v rätst. Maska av med rm.
Uddkant runt ärmarna: Fäst tråden med 1 sm, 1 lm (= 1 fm), *hoppa över 2 m, 5 st i nästa m, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m*. Upprepa från *-* varvet runt. Passa in och avsluta med 1 sm i första fm. Kant på var sida om bården mitt fram: Denna kant virkas i första raden med rm på var sida om bården. Börja i ena kanten. Fäst tråden med 1 sm runt första m, 1 lm (= 1 fm), *hoppa över 3 m (varv), virka 5 st runt nästa m (= 1 solfjäder), hoppa över 3 m, 1 fm runt nästa m*. Upprepa från *-* varvet ut. Om kanten stramar hoppa över 2 m istället för 3 m då och då. 
Virka likadant på andra sidan. Vik uddkanten mot den slätstickade sidan och sy en pärla på var solfjäder. Pärlorna sys fast så att uddkanten fästes i tröjan samtidigt.
Broder blommor med stjälkstygn på bården. Se foto.
Sy i ärmar.
Sy i knappar i sprundet mitt bak.
 
Mössa
Storlek: (3) 6 mån (1) 2 år
Garnåtgång: Rosa 4502: (1) 2 (2) 2 nystan
Mössan är stickad i slätst med den räta sidan ut på mössan och den aviga sidan ut på brättet. Uddkanten har också den räta sidan ut.
Börja med uddkanten på brättet. Lägg upp på st 2, (168) 180 (192) 204 m. Sticka 5 v slätst. Första v stickas avigt (= avigs). Sticka ihop m 2 och 2 rätt tillsammans (från räts) v ut = (84) 90 (96) 102 m. Byt till st 2½. Nu stickas brättet med slätst efter att avigs vänts ut.
Sticka kanten bredare mitt uppe på mössan enl följande: Börja från avigs, sticka (50) 53 (56) 59 rm, vänd arb och sticka 16 am, vänd arb och sticka 6 m mer. Det stickas slätst hela tiden. Fortsätt med att sticka 6 m mer för varje gång tills mindre än 6 m återstår på var sida. Sticka över alla m till det aviga fältet över den kortaste delen mäter (6) 7 (8) 9 cm. Öka (6) 6 (7) 8 m jämnt fördelat. Sticka 2 cm, upprepa ökningen = (96) 102 (110) 118 m. Sticka tills den kortaste delen mäter (12) 13 (14) 16 cm. Nu avmaskas (40) 42 (45) 48 m i var sida och sticka bakstycket över de återstående (16) 18 (20) 22 m. Sticka som tidigare slätst fram och tillbaka och öka vartannat v 3,2,1,1,1 m i var sida = (32) 34 (36) 38 m. När ökningen är klar stickas 3 cm utan ökningar. Nu minskas 1 m i var sida. Upprepa denna minskning vart 4:e v tills kanten på bakstycket är lika lång som den avmaskade kanten på mössan. Låt de resterande m sitta kvar på stickan.

Montering
:
Sy ihop sidsömmarna. Vik upp brättet, ca (2½) 2½ (2½) 3 cm på den kortaste delen. Sy till den.
Kant längs halsen: Plocka upp m på var sida om m på stickan. Över brätteskanten plockas det upp m bara i den yttre delen. Sticka med st 2½ 8 v slätst. Maska av. Vik kanten dubbel mot avigs och sy till. Tvinna en ca 75 cm lång snodd med 6 tråder och trä den genom kanten.
Virka 1 varv fm runt längs bakstycket. Vänd och virka solfjädrar tillbaka enl följande: 1 fm, *hoppa över 2 m, virka 5 st i nästa m, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m*. Upprepa från *-* längs hela bakstycket. Avsluta med 1 fm. Denna kant viks mot mössan och fästes lätt.
Brodera blommor med stjälkstygn på brättet. Se foto.
Brodera också en blomma mitt bak på mössan.
Strumpor
Storlek: (3-6) mån 1 (2) 4 år
Garnåtgång: Rosa 4502: 1 nystan alla storl.
Lägg upp på st 2½, (38) 40 (44) 48 m och sticka 6 v rätst. Fortsätt med 1 rm, 1 am över alla m tills arb mäter (7) 8 (9) 10 cm. Nu stickas häl över (19) 21 (23) 25 m. Sticka 3 m rätst, (13) 15 (17) 19 m slätst (med rm som rätsida), och 3 m rätst. Sticka med denna indelning tills hälen mäter (3½) 4 (4½) 5 cm. Nu minskas för hälen enl följande: Sticka (6) 7 (7) 8 m, 2 rm tillsammans framifrån, (3) 3 (5) 5 rm, 2 rm tillsammans bakifrån, (6) 7 (7) 8 m. Vänd. Sticka (5) 6 (6) 8 m, 2 am tillsammans bakifrån, (3) 3 (5) 5 am, 2 am tillsammans, sticka (5) 6 (6) 8 m. Vänd och minska på detta sätt tills alla m på yttersidorna är minskade = (5) 5 (7) 7 m återstår. Det stickas hela tiden rätst över de 3 första och de 3 sista m.
Plocka upp m på var sida om hälen, ca 1 m i vartannat v. Fortsätt runt med rätst över m från hälen och 1 am, 1 rm över de andra m (ovansidan). På vartannat v stickas 2 m tillsammans på var om sida av resårstickningen på ovansidan, tills det återstår totalt (32) 36 (40) 44 m. Sticka tills foten mäter ca (9) 10) 11 (12) cm, inklusive hälen.

Tåminskning: Sticka slätst över alla m. På 2:a v minskas (8) 4 (8) 4 m jämnt fördelat = (24) 32 (32) 40 m. Fördela m lika på 4 stickor. Sticka (3) 3 (4) 4 v utan minskning. Sticka 2 rm, 2 rm tillsammans v runt, sticka (2) 2 (3) 3 v utan minskning.
Sticka 1 rm, 2 rm tillsammans v runt, sticka (2) 2 (3) 3 v utan minskning. Slutligen stickas 2 rm tillsammans v runt = (6) 8 (8) 10 m. Tag av garnet och trä det genom dessa maskor och fäst ordentligt.
Uddkant: Virka från avigs så att kanten blir från räts när skaftet viks dubbelt. Fäst tråden med 1 sm runt första m, virka 1 lm (= 1 fm), *hoppa över 2 m, virka 5 st i nästa m (= 1 solfjäder), hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m*. Upprepa från *-* hela v runt. Passa in så att det avslutas med 1 fm i första m.

Modell
: SandnesGarn

Scroll to Top