• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Vad händer med huset om vi dör?

  Vad händer med huset om vi dör?
  Foto: Shutterstock

  Jag är gift och har två barn och fem barnbarn sedan tidigare. Min man har ett barn sedan tidigare. Vi har köpt tomt och byggt hus. Vad händer om jag eller min man dör? Vad jag förstår ska hans son ha hälften och mina barn får dela på en halva. Kan man skriva så att alla tre får lika mycket? Hur tryggar vi varandra så att vi klarar oss ekonomiskt?

  Anette

  Juristen Arne Larsson svarar:

  Jag utgår från att ni båda är ägare till fastigheten med hälften vardera. Om ni inte har något äktenskapsförord, annan enskild egendom eller testamente så händer följande när den förste av er avlider: Era tillgångar netto, alltså efter att era skulder har avräknats, läggs samman och delas genom bodelning i två lika delar. Den ena halvan är den efterlevande makens bodelningsandel och den andra halvan är arvet efter den avlidne. Detta är enligt huvudregeln. Efterlevande make har rätt att begära jämkning vid bodelningen på så vis att den efterlevande, istället för hälften av de gemensamma tillgångarna, får behålla sina tillgångar. Detta kan vara till fördel för den efterlevande maken om denne är mer förmögen än den avlidne maken. Eftersom era barn inte är gemensamma så ärver ni inte varandra enligt lag, utan arvet efter den först avlidne tillfaller dennes barn. Genom att skriva ett testamente kan ni bestämma att ni ska ärva varandra och även bestämma hur kvarlåtenskapen efter er ska fördelas mellan barnen när ni båda har avlidit. Fördelning i tre lika delar, som du beskriver, är fullt möjligt att skriva. Men oavsett har alltid barnen rätt att begära sin laglott, som är halva arvet. Så man kan säga att det är upp till den först avlidnes barn om testamentet ska bli ett fullgott skydd för den efterlevande. Mitt råd är att ni anlitar en jurist för att hjälpa er att skriva ett testamente.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!