• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • När fastställs boets behållning?

  Min make har gått bort och vi har två barn vardera utom äktenskapet. Bouppteckningen är klar och ett inbördes testamente med fri förfoganderätt är godkänt av hans barn.

  Om boets behållning till exempel var 100 000 kronor, hur blir det efter min död? Oavsett om jag har minskat eller ökat boets behållning, är det behållningen efter maken som gäller eller är det vad jag lämnar efter mig när det gäller arvet till särkullbarnen?

  Änkan

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar: Vad jag förstår har dina styvbarn inte krävt att få sin laglott utan har godkänt testamentet som det är. Om det nu inte finns någon enskild egendom i ert äktenskap innebär huvudregeln att eftersom arvet till dig motsvarar hälften av er sammanlagda förmögenhet, kommer vid din död också hälften anses vara ett arv från din make och som därför tillfaller hans barn.

  Resterande hälft anses följaktligen utgöra dina barns morsarv. Man stirrar sig alltså inte blind på boets behållning vid din makes frånfälle utan utgår från den förmögenhet du kommer lämna efter dig en dag och det oberoende om boet har ökat eller minskat i mellantiden.

  Men det finns undantag både vid större minskning eller ökning av boet som kan leda till att man frångår principen om hälftendelning. Exempel på detta kan vara om du har minskat boet för att du gynnat dina egen barn på dina styvbarns bekostnad, om du genom ett arv/gåva eller genom förvärvsarbete (dit räknas ej pension) har ökat boet.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!