• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Ska gåvan räknas in i giftorättsgodset?

  Min make och jag ligger i skilsmässa och vi är inte överens i alla frågor om hur vi ska fördela våra tillgångar. Men i stort kommer vi nog överens eftersom vi inte är "hund och katt". Men det jag skulle vilja ha ett svar på är om vi vid fördelningen ska ta hänsyn till att min make bara åtta månader före vår gemensamma ansökan om skilsmässa gav sin dotter (inte gemensam) mer än 400 000 kronor i gåva för att hon skulle kunna köpa en bostad? Han menar att vi ska utgå från vad som fanns på våra konton, när vi ansökte om skilsmässa! Vad är rätt?

  Lotta

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar: Din make har rätt när han säger att ni vid bodelningen av ert giftorättsgods ska utgå från hur era skulder och tillgångar såg ut just den dagen då er ansökan kom in till domstolen.

  Huvudprincipen vid bodelningen innebär att ni var och en av ert respektive giftorättsgods får ta undan så mycket av era respektive tillgångar, som krävs för att täcka era respektive skulder. Därefter sammanläggs era överskott och fördelas lika mellan er.

  Men det finns en undantagsregel från denna likadelningsprincip, som kan komma att tillämpas i ert fall där din make har minskat sin giftorättsförmögenhet tre år innan ni ansökte om äktenskapsskillnaden. Undantaget innebär att din makes giftorättsförmögenhet skulle ökas med gåvans värde och därefter fråndras hans lott vid bodelningen. Han skulle med andra ord kunna få 200 000 kronor mindre än vad du själv skulle erhålla.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!