• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur blir arvet rättvist?

  Efter min makes död tog inte hans barn från första äktenskapet ut sitt arv, utan de skulle göra det först efter min död. Min undran är om jag nu förvaltar "pundet väl" så att summan har fördubblats, ska då arvet betalas ut från vad som fanns enligt bouppteckningen eller vad som finns kvar när jag dör. Eftersom det finns arvingar på min sida vill jag att det blir rättvist.

  Sepira

   

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Vad jag förstår gjorde din makes barn ett arvsavstående till din förmån vid din makes död. Ett sådant arvsavstående innebar att de ärvde din make med så kallad fri förfoganderätt, det vill säga att de ärver sin avlidna/avlidne förälder först den dag också deras efterlevande förälder/styvförälder också dör.

  Vid den efterlevandes frånfälle ska det först avgöras hur stor andel av kvarlåtenskapen som ska anses utgöra ett arv från den först avlidna makan/maken, innan man kan konstatera vad som utgör själva arvet efter den sist avlidna.

  Vid denna uträkning utgår man inte från hur mycket den efterlevande ärvde i krontal utan från det andelstal som själva arvet kom att utgöra av det den efterlevande, efter att ha ärvt, kom att sitta kvar med.
  Utgjorde arvet således hälften av makarnas sammanlagda giftorättsförmögenhet innebär detta att också hälften av den sist avlidnas/avlidnes dödsbo anses utgöra ett efterarv från den först avlidne till dennes arvingar.

  Skulle boets värde ha vuxit mellan dödsfallen och denna ökning, till exempel orsakat av ett arv till den efterlevande, eller kan härledas till dennes förvärvsarbete i mellantiden (hit räknas inte pensionsinkomster) kan jämkning ske så att denna förkovran enbart gynnar den efterlevandes arvingar. Att den efterlevande har förvaltat "pundet väl" är därför inte något som man tar hänsyn till.

   

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!