• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hur ska vi skydda våra besparingar

  Min fru och jag träffades som medelålders i slutet av 1990-talet och hade då var och en två barn från tidigare förhållanden och vi har inga gemensamma barn. Vi bor i hyreslägenhet och unnar oss så långt det nu går att resa medan vi nu fortfarande är friska och inte alltför hemkära. Tillsammans har vi dock en förmögenhet av det mindre slaget, cirka 150 000 kronor för oförutsedda utgifter. När vi har resonerat om framtiden har det varit lätt att halka in på detta med döden och då handlar det inte längre om oförutsedda utgifter för då handlar det om begravningskostnader och arv till barnen.

  Hur gör vi nu för att skydda oss bäst när det gäller att barnen inte ska kunna sätta den efterlevande på bar backe? Kan kännas orättvist att barnen kan få del i vårt sparande för det är faktiskt inte de som har bidragit till detta utan snarare tvärtom har de tärt på detta!

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Detta att inte tillhöra gruppen kärnfamiljen innebär onekligen en viss otrygghet på grund av att särkullbarn till skillnad mot gemensamma barn har en omgående arvsrätt när deras förälder avlider. I ert fall saknar dessutom den efterlevande i brist på gemensamma barn också all arvsrätt och får därför enbart behålla sin giftorättshälft av er sammanlagda förmögenhet.

  I er situation, där era sammanlagda tillgångar rör sig om cirka 150 000 kronor, skulle den efterlevande av er två vid ett dödsfall ändå, tack vara ett undantag från huvudregeln, vara tryggade i förhållande till den avlidnes barn. Denna så kallade basbeloppsregel innebär nämligen att den efterlevandemakan/maken vid bodelningen, när dennes giftorättshälft understiger fyra gånger det gällande prisbasbeloppet, i år 44 500 kronor eller sammanlagt 178 000 kronor har rätt att ur kvarlåtenskapen få så mycket egendom så att värdet av detta jämte den efterlevandes giftorättshälft inklusive eventuell enskild egendom motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppet.

  Med den förmögenhet ni har idag innebär ett åberopande av denna undantagsregel, att den efterlevande får behålla allt och att den avlidnes barn faktiskt blir helt arvslösa i detta skede. Men barnen kommer dock sedan istället vid den efterlevandes död ärva den delen, som då anses utgöra deras farsarv.

  Men även om ni under dagens förutsättningar kan känna er trygga rekommenderar jag er ändå att ni låter upprätta ett inbördes testamente då ni inte vet hur stor er förmögenhet är den dag dödsfallet äger rum.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!