• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Var det rätt att göra mina döttrar arvlösa?

  Min make avled 2011 och vi har två döttrar. Hans far avled 1990 och det fanns inga barn i det äktenskapet. Hustrun blev senare sambo och vid hennes död visade det sig att hon hade skrivit över allt till sin sambo! Är detta korrekt att göra mina döttrar arvlösa efter sin far?

  Jurist Peter Samuelsson svarar:

  Först och främst är det inte säkert att det fanns någon efterarvsrätt för dina döttrar. För att så skulle ha varit fallet krävs att hustrun hade ärvt med så kallad fri förfoganderätt, antingen via ett testamente eller via basbeloppsregeln. Var det dock så att efterarvsrätt förelåg för dina döttrar, det vill säga att en andel i hustruns dödsbo skulle anses såsom ett arv från din svärfar och det kan anses att hustrun via gåvor till sin sambo hade orsakat en väsentlig minskning av sin egendom utan hänsyn till makens efterarvingar, i detta fall dina döttrar, hade vederlag ur boet kunnat utgå till dessa.

  Men om boets tillgångar inte räckte till för detta och sambon borde ha förstått att detta skulle drabba efterarvingarna, hade han kunnat bli återbärningsskyldig för gåvan eller dess värde. Men då får det inte ha gått fem år från det att gåvan togs emot av honom.

  Men man skulle även kunna tänka sig att regeln om förstärkt laglottsskydd skulle komma att tillämpas, men då måste detta ha klandrats från den dagen bouppteckningen var slutförd.

 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!