Ärver inte gifta alltid varandra?

Läste inte för så länge sedan i en tidning att sambor inte ärvde varandra, men att det inte var säkert att de skulle ärva varandra...

Läste inte för så länge sedan i en tidning att sambor inte ärvde varandra, men att det inte var säkert att de skulle ärva varandra även om de valde att gifta sig. Har funderat mycket på detta i efterhand och blir lite brydd eftersom jag trodde att man som gift alltid ärvde varandra. Kan du reda ut detta för mig?

Jurist Peter Samuelsson svarar:

Det är säkerligen inte bara du som kan bli förvånad över beskedet att ett giftermål inte alltid skapar en arvsrätt till den andres kvarlåtenskap. Men förutsättningen för att vi som gifta ska ärva varandra, utan att vi har skrivet ett testamente till varandras förmån, är att vi antingen enbart har gemensamma barn eller helt saknar barn. Men så snart den avlidne har ett barn utanför sitt äktenskap, så kallat särkullbarn, får denna en omgående arvsrätt efter sin förälder. Är du och din man i den senare situationen finns det därför all anledning att se över er situation om ni vill skydda den andre.